RH, 22 martie 1892 - „Nu este treaba voastră să ştiţi vremurile sau soroacele” I