Evanghelia după Ioan
Evanghelia după Ioan
Evanghelia după Ioan

„La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El.“ Acest Cuvânt Divin s-a întruchipat în fiinţa umană a lui Isus din Nazaret; căci „Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi“, iar Ioan a mărturisit pentru El, spunând: „Cel ce vine după mine este înaintea mea, pentru că era înainte de mine.“ Acest fapt lămureşte problema preexistenţei lui Hristos pentru toţi cei care au o oarecare preţuire pentru Biblie drept Cuvânt al lui Dumnezeu. Este, neîndoielnic, adevărat că trupul lui Isus, adică întruchiparea Sa pământească, nu a fost la început cu Dumnezeu, Creatorul tuturor lucrurilor; întrucât „când intră în lume, El zice: «Tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos; ci Mi-ai pregătit un trup.»“ (Evrei 10:5). Însă „carnea nu foloseşte la nimic“; Duhul este acela care dă viaţă; iar viaţa care a însufleţit trupul lui Isus, adevărata fiinţă omenească, a fost Cuvântul la început cu Dumnezeu, a fost Dumnezeu Însuşi. Aşa încât, oricât de dragi le-ar fi gâlcevitorilor pedanţi jocurile de cuvinte, noi ne vom bucura pe deplin încredinţaţi că acest Isus este unicul Fiu născut al lui Dumnezeu, oglindirea slavei Tatălui şi întipărirea Fiinţei Lui.

Autor: Ellet Joseph Waggoner

Nr. pagini: 160