Întoarcerea ploii târzii
Întoarcerea ploii târzii
Întoarcerea ploii târzii

Probabil că niciun alt subiect nu ar trebui să beneficieze de atenţia noastră deosebită, mai mult decât subiectul Duhului Sfânt şi al relaţiei lui cu Planul de Mântuire. Ni se spune că Duhul Sfânt a fost dat ca un „agent regenerator, iar fără acesta, jertfa lui Hristos nu ar fi fost de niciun folos”. De ce? Pentru că „noi putem să ne împotrivim păcatului şi să îl biruim numai prin ajutorul puternic al Celei de a Treia Persoane a Dumnezeirii”. Duhul Sfânt este reprezentantul lui Hristos Însuşi şi este „disponibil pentru toţi”. „Dacă este cerută cu credinţă, această binecuvântare făgăduită aduce odată cu ea toate celelalte binecuvântări”. Acesta a fost subiectul asupra căruia Hristos „a insistat cel mai pe larg” în timpul lucrării Sale de slujire pe pământ.

Autor: Ronald Duffield

Nr. pagini: 506