15. Studiul ştiinţei fizice

15. Studiul ştiinţei fizice

Biblia nu este un tratat care să se ocupe direct şi pe larg de ştiinţa fizică, aşa cum o face cu ştiinţele mentală şi cea morală. Totuşi, tot ce este spus în Biblie în legătură cu oricare dintre ştiinţele fizice, este cu certitudine la fel de adevărat ca şi tot ce este scris în ea despre oricare alt subiect.

Spre exemplu, Biblia a spus că atmosfera are „greutate” cu trei mii de ani înainte ca Torricelli să descopere şi să anunţe aceasta Europei, care a fost uimită din cauza ignoranţei în care se afla. Biblia a spus că o stea este diferită de altă stea în strălucire şi frumuseţe – „în slavă” – cu mai mult de o mie şapte sute de ani înainte ca astronomii să descopere că în mod real există o diferenţă ce se datorează strălucirii, nu distanţei. Biblia a spus că există „vindecare” în razele soarelui, cu două mii două sute şi nouăzeci de ani înainte ca ştiinţa medicală să descopere aceasta.*

Aceste exemple sunt suficiente drept ilustraţie, deşi pot fi citate mult mai multe. Declaraţiile acestea ale Bibliei au fost adevărate în toate secolele – adevărate din punct de vedere ştiinţific. Dacă oamenii ar fi citit Biblia cu ochi unşi şi cu minţi luminate, şi dacă ar fi crezut pur şi simplu ceea ce a spus ea, atunci ar fi cunoscut adevărurile acestea ştiinţifice în toate secolele. Iar oamenii care au crezut declaraţiile Bibliei acum o mie şapte sute de ani, sau acum trei mii de ani, au cunoscut aceste adevăruri ştiinţifice tot aşa cum le cunoaşte orice om de ştiinţă sau oricine altcineva decând au fost descoperite.

Când Biblia este studiată cu o minte luminată şi devotată, se va descoperi foarte repede că în ea este spus mult mai mult despre filozofia ştiinţelor naturii şi ştiinţa fizică decât crede chiar vasta majoritate a creştinilor. Şi, pentru că rosteşte adevărul în deplina perfecţiune a cunoaşterii în dreptul tuturor acestor lucruri, Biblia este adevăratul ghid în studiul ştiinţei fizice la fel ca în studiul ştiinţei mentale şi morale. De aceea, Biblia este cu totul demnă de a fi manualul de ştiinţă fizică la fel ca în orice altă ramură de studiu, şi ar trebui să i se dea acest loc în orice şcoală creştină. În cartea aceasta am ocupa prea mult spaţiu pentru a ne apuca să trasăm pe larg fiecare aspect din ştiinţa fizică atins în Biblie. Aici încercăm doar să trecem repede printr-o schiţă ilustrativă a modului în care, a modului demn de încredere în care, Biblia poate fi folosită cel puţin ca un manual de testare în domeniul ştiinţei fizice în şcolile creştine.

Biblia este baza reală şi foarte sigură pentru studiul ştiinţei fizice, deoarece conţine raportul real şi foarte sigur al creaţiunii. Originea tuturor lucrurilor este Creaţia, nu evoluţia. Întrucât Creaţia prin Cuvântul lui Dumnezeu este originea a tot ce există în mod fizic sau spiritual sub mâna lui Dumnezeu, Revelaţia dată de Cuvântul lui Dumnezeu este sursa reală şi demnă de încredere a oricărei instrucţiuni în ce priveşte ştiinţa fizică la fel ca şi cea spirituală. Aşa cum am indicat deja, adevărata cunoaştere şi înţelegere a creaţiei fizice se dobândesc prin exact aceleaşi mijloace ca şi cunoaşterea şi înţelegerea creaţiei spirituale: „Prin credinţă pricepem că lumea a fost făcută prin Cuvântul lui Dumnezeu, aşa că tot ce se vede nu a fost făcut din lucruri care se văd.” (Evrei 11:3). S-a vorbit mult în ultimii ani despre „legea naturală în cadrul lumii spirituale.” Lucrul acesta este bun. Dar mult mai multă nevoie este, şi ar fi mult mai folositor, să se discute mult mai mult şi să se caute recunoaşterea cu reverenţă şi studiul cu devoţiune al legii spirituale în cadrul lumii naturale. Credinţa, credinţa este calea cunoaşterii şi înţelegerii lumii fizice la fel ca şi a lumii spirituale: fiindcă toate lumile au ieşit de la Dumnezeu, prin Cuvântul lui Dumnezeu, la fel cum şi credinţa vine de la Dumnezeu, prin Cuvântul lui Dumnezeu. (Gen. 1:1; Evrei 11:3; Efes. 2:8; Evrei 12:2; Rom. 10:17).

Mulţi, chiar dintre creştinii declaraţi sunt destul de sceptici când se afirmă că pentru creştini Biblia trebuie să fie baza oricărei adevărate educaţii şi manualul pentru orice ramură de studiu. Ei „nu pot vedea cum este posibil aşa ceva,” deoarece ei nu cred aceasta; şi apoi nu o cred, deoarece nu o pot vedea. Dar singurul temei real pentru această neîncredere este locul extrem de mic pe care Biblia îl ocupă în vieţile lor. Locul acesta este atât de mic, atât de îngust şi mărginit încât, după aprecierea lor, a face din Biblie temelia întregii educaţii şi manualul pentru orice ramură de studiu, este echivalent cu a nu-i învăţa practic nimic pe copii. De aceea, adevărul curat este că atitudinea pe care o ia fiecare în faţa acestei propuneri  face cunoscut în mod public măsura în care Biblia îşi găseşte locul în viaţa acelei persoane.

Oricum, se face o greşeală în mod obişnuit în ce priveşte folosirea Bibliei drept manual pentru toate studiile. Mulţi rămân cu ideea că aceasta înseamnă că Biblia trebuie să fie singura carte din care se studiază: singura carte folosită în şcoală. Chiar dacă ar fi aşa, folosită de cei care cunosc Biblia, ar fi mult mai bine decât se face acum în cadrul educaţiei populare. Dar nu despre aceasta este vorba. Există o diferenţă foarte concretă între un manual şi o carte de studiu. Greşeala de a crede că Biblia drept manual înseamnă Biblia singura carte ce se studiază, vine din faptul că în şcolile de astăzi toate cărţile ce se studiază sunt denumite manuale. Pentru profesori se presupune că sunt manuale, în timp ce de la elevi să aşteaptă să fie cărţi de studiu. Dar în loc ca acele cărţi de studiu pentru elevi să fie manuale pentru profesori, în nouă cazuri din zece manualele sunt cărţi de studiu pentru profesori; Profesorii nu ies din limita manualului, iar elevii abia dacă deschid cartea de studiu.

Biblia este o carte de principii care sunt călăuza sigură pe calea cea dreaptă în tot ce ţine de viaţă. De aceea, Biblia ca manual nu trebuie privită doar ca o culegere de texte în care găsim sentimente demne, zicale sau moto-uri, din care putem selecta o frază sau un verset ca bază pentru o lectură, sau ca sugestie pentru un studiu temeinic. Biblia ca manual este Biblia drept cartea principiilor divine care sunt viaţa şi călăuza în studiu, lumina ce luminează cărarea studentului, pentru ca adevărul, şi doar adevărul să fie cunoscut, atât în filozofie cât şi în ştiinţă. Folosirea Bibliei ca manual pentru orice studiu presupune a cunoaşte din Biblie principiul, a te înrădăcina pe tine în acest principiu făcând din el temelia ta solidă şi ghidul tău sigur, şi apoi, de pe această temelie şi în lumina acestui principiu, să foloseşti tot domeniul naturii, al revelaţiei şi al experienţei umane drept carte de studiu.

--------------------

* Pe baza autorităţii acestui singur text din Scriptură, scriitorul acestei cărţi, într-o adresă publică, a recomandat medicilor să caute vindecarea în razele soarelui, înainte ca Dr. Finsen să-şi fi făcut descoperirea lui ştiinţifică a acestui străvechi adevăr biblic ştiinţific.