Lecţii despre credinţă 1 - Jones

Lecţii despre credinţă 1 - Jones

Fără credinţă este cu neputinţă să fii plăcut lui Dumnezeu.

Aceasta deoarece „orice nu vine din credinţă este păcat” (Rom. 14:23) („tot ce nu vine din încredinţare, e păcat” — trad. Cornilescu) şi, de­si­gur, păcatul nu poate fi plăcut lui Dumnezeu.

Iată de ce, după cum afirmă Spiritul Profeţiei pe prima pagină a Revistei „Review”, 18 oct. 1898: „Înţelegerea învăţăturii biblice privind necesitatea imperioasă de a cultiva credinţa este mai impor­tan­tă decât orice altă cunoştinţă ce poate fi dobândită”.

Pentru acest motiv, vom prezenta în paginile Revistei „Re­view and Herald” câte o lecţie biblică de credinţă în fiecare număr — ce este credinţa, cum se naşte şi cum se exercită — în aşa fel încât fiecare cititor al acestei publicaţii să poată avea cunoştinţa care „este mai importantă decât orice altă cunoştinţă ce poate fi dobândită”.

Review and Herald, 29 noiembrie 1898