Manuscrisul 19, 1889 - File de jurnal

Manuscrisul 19, 1889 - File de jurnal

Manuscrisul 19, 1889
martie 1889

 

FILE DE JURNAL

 

Battle Creek, Sabat, 2 martie 1889

 

Am vorbit în Tabernacol înainte de masă, din Apocalipsa 3. Am recomandat cu insistenţă poporului, nevoia de religie în casele lor, şi nevoia de a-şi educa şi instrui copiii aşa încât să aibă caractere bine echilibrate, pe care să le poată aproba Domnul.

După amiază am vorbit cam treizeci de minute, după care am avut o adunare de părtăşie. Din nou am insistat asupra nevoii  după o lucrare profundă în viaţa zilnică. Cât timp aceste datorii sunt neglijate, nu putem aştepta binecuvântarea de la Dumnezeu. Domnul va lucra împreună cu eforturile noastre, dar nu va face toată lucrarea pe care ne-a dat-o nouă să o facem.

 

Battle Creek, Duminică, 3 martie 1889

 

Mi-am devotat timpul pentru a scrie scrisori importante către dr. Maxson şi soţia sa, şi către fratele T. Din Oregon, în legătură cu investirea banilor într-o instituţie din Fresno. Dr. Maxson nu a procedat corect părăsind instituţia de sănătate.

M-am întâlnit cu slujbaşii în capela colegiului. Am vorbit cam patruzeci de minute cu multă libertate, apoi au vorbit şi ei, la rândul lor. Am avut momente de înviorare.

L-am vizitat pe fratele Olsen.

 

Battle Creek, Luni, 4 martie 1889,

 

Astăzi am avut simptome proaste ale inimii. Aceasta mă nelinişteşte. Sunt anumite lucruri care mă tulbură în legătură cu scrierile mele – cât să scriu şi cât să las la o parte.

Seara am participat la adunare şi am vorbit unei adunări serioase, despre [269] datoria părinţilor faţă de copiii lor, prezentându-le starea de lucruri care atrage peste noi neplăcerea lui Dumnezeu. S-au dat multe mărturii, dar încă ei nu văd şi nu-şi dau seama de răul pe care îl fac, neglijând instruirea corespunzătoare a copiilor lor.

 

Battle Creek, Marţi, 5 martie 1889

 

Am fost împreună cu echipa lui dr. Kellogg, până la Richard Godsmark. Emma White şi sora Whitney au venit cu mine. Drumurile nu au fost foarte rele. Sora Godsmark era la Battle Creek. Otho, care era împreună cu soţia şi cu sora soţiei sale la familia fratelui Godsmark, a venit la Battle Creek, la mama sa şi am luat cina împreună.

 

Miercuri, 6 martie 1889

 

Am fost să o vedem pe sora --- şi pe soţul ei, ca să vorbim despre banii sorei Klose. Sora Klose era pe moarte.

La ora cinci p.m. am fost anunţaţi de moartea sorei Klose.

L-am vizitat pe Henry Miller şi am avut câteva discuţii care cred că au fost de folos. Am căutat să vedem unde era Mary Steward cu lucrul, cu pregătirea pe volume a tot ceea ce am scris şi a fost tipărit. La şapte p.m. am făcut o baie cu curenţi electrici. Am vizitat-o pe mătuşa Mary. Am ascultat-o citind manuscrisul pentru volumul 1.

 

Battle Creek, joi, 7 martie 1889

 

Am trimis scrisori fratelui Fulton. Am ascultat citindu-se manuscrisul pentru Volumul 1. Am conversat cu fratele Hanson.

Seara am participat la adunare în tabernacol. Am vorbit în jur de o oră, după care i-am chemat pe cei ce se răciseră în credinţă să vină în faţă pentru rugăciune. Au răspuns în jur de treizeci. Mulţi dintre ei au vorbit şi au fost făcute câteva mărturisiri. În timp ce ne rugam pentru cei care solicitaseră rugăciunile, binecuvântarea Domnului a venit peste mine, şi am fost mângâiată şi încurajată. [270]

Când am plecat de la adunare eram transpirată. Era nouă şi jumătate. Camera mea era rece şi am început să tremur. Nu am putut să adorm până spre miezul nopţii.

 

Battle Creek, vineri, 8 martie 1889

 

Mulţumesc Domnului că în dimineaţa aceasta sunt atât de bine. Nu simt nici un efect de boală datorat expunerii din noaptea trecută.

Cu siguranţă Domnul este bun, şi eu voi lăuda numele Lui cel sfânt.

Am avut o întrevedere folositoare cu sora Rankin, intendenta colegiului. Ne-am ocupat de anumite probleme din oraşul Battle Creek. În timpul vizitei, am fost solicitată să am o întrevedere cu un frate tânăr în credinţă, pe nume Kellogg. El este în confuzie şi nu ştie dacă să studieze ca să devină doctor sau predicator. L-am sfătuit să se roage în credinţă pentru ca Dumnezeu să-i dea lumină, întrucât făgăduinţa Lui este sigură: „dacă îi lipseşte cuiva înţelepciunea, să o ceară de la Dumnezeu care dă tuturor cu mână largă … şi îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credinţă, fără să se îndoiască”. Iacov 1:5,6.

Seara ne-am consultat împreună cu fratele A.T. Jones şi cu fratele Daniel Jones, în legătură cu lucrarea care trebuie să fie făcută în biserica aceasta. Am fost nespus de preocupaţi ca biserica întreagă să iasă din starea de căldicel.

 

Battle Creek, Sabat, 9 martie, 1889

 

Fratele A.T Jones a ocupat timpul dinainte de masă, vorbind despre porunca a cincia. Domnul i-a dat libertate în vorbire când s-a adresat poporului. După amiază am vorbit din Evrei 2. Am simţit asupra mea o povară solemnă pentru biserică şi am insistat asupra nevoii de a-şi împlini datoriile neglijate în familii. Este nevoie de religie acasă. Adunarea a fost trezită întrucâtva. [271]

După aceea i-am chemat pe cei ce s-au pierdut în credinţă şi pe păcătoşi să vină în faţă, şi au răspuns cam în jur de o sută, majoritatea tineri şi tinere. Am avut momente de rugăciuni fierbinţi, iar după aceea au fost rostite multe mărturii extraordinare. Mulţi şi-au mărturisit mândria, decăderea de la credinţă, împărtăşirea din spiritul lumii, precum şi hotărârea pe care au luat-o de a trăi o altfel de viaţă.

 

Battle Creek, joi, 14 martie 1889

 

Am vorbit înaintea poporului adunat în tabernacol. Am simţit profund starea bisericii. Povara apăsa greu asupra mea.

 

Battle Creek, vineri, 15 martie 1889

 

Am fost bolnavă toată ziua. Am avut frisoane şi o febră destul de mare. A trebuit să stau în pat toată ziua.

 

 

 

 

Sabat, 16 martie 1889

 

Am fost bolnavă sâmbătă; nu am putut merge la adunare.

 

Duminică, 17 martie 1889

 

Duminică, bolnavă. Sunt slăbită şi neputincioasă.

 

Luni, 18 martie 1889

 

Mulţumesc Tatălui meu din cer pentru că sunt în stare să gândesc şi am puţină putere ca să scriu.

 

Joi, 21 martie 1889

 

Am foarte slăbită, dar am încercat să fiu astăzi la adunarea comitetului. După ce am fost ajutată să urc scările, aproape că am leşinat, aşa că W.C. White m-a ajutat să cobor şi m-a dus acasă.

 

Vineri, 22 martie 1889

 

Am încercat din nou să iau parte la adunarea comitetului, şi am reuşit. Le-a spus câteva lucruri foarte clare în legătură cu spiritul care a predominat la Minneapolis.

 

Sabat, 23 martie 1889

 

După amiază am luat parte la adunare, unde fratele A.T. Jones a prezentat subiectul celor două legăminte. Nu mi-a făcut plăcere [272] spiritul manifestat de fratele Underwood. Părea că pune întrebări, nu ca să dobândească lumină, ci ca să creeze confuzie şi nedumerire prin întrebările pe care nici el nu le credea.

Am simţit de datoria mea să declar fraţilor mei că cei ce au avut o parte atât de necreştinescă la Minneapolis, au de făcut o lucrare de mărturisire a spiritului care i-a împins la acţiune, şi să caute ca, atât cât le stă în putere, să înlăture impresia pe care au lăsat-o asupra altor minţi, prin care i-au prezentat greşit pe fraţii lor şi pe mine. Dacă toţi cei ce fac greşeli ar simţi că Isus ne iubeşte şi mai mult din cauză că am fost ispitiţi, am cedat, şi apoi ne-am mărturisit greşeala, decât dacă nu am fi greşit, atunci nu am mai avea nici o gaură în armură.

 

Miercuri, 27 martie 1889

 

Am avut o discuţie lungă cu fratele Conradi, în care am vorbit clar despre spiritul necreştinesc din care s-au împărtăşit aproape toţi fraţii noştri predicatori. Când s-a pus întrebarea, plină de interes serios, „Străjerule, cât mai este din noapte?”, feţele palide au privit cu încordare în întuneric. Răspunsul este: „vine noaptea, şi de asemenea şi dimineaţa”.

 

Joi, 28 martie 1889

 

Am plecat din Battle Creek la ora doisprezece p.m., însoţită de sora Bolton. Am ajuns la Chicago la şapte şi jumătate. Ne-am întâlnit în gară cu fratele Sisley, care ne-a însoţit la misiune. A durat mai mult de o oră până am ajuns la destinaţie. Am fost primiţi bine; a fost pregătită pentru noi o cameră foarte drăguţă – un salonaş şi un dormitor despărţit de salon printr-o draperie. [273]