Manuscrisul 4, 1890 - Predică

Manuscrisul 4, 1890 - Predică

Manuscrisul 4, 1890
8 martie 1890

 PREDICĂ

Ieri dimineaţă, înainte de a veni la întâlnirea de dimineaţă, sufletul meu a fost adânc tulburat. Nu pot să vă spun cât de mare a fost presiunea. Părea să ajungă până la agonie, iar în timpul nopţii am fost în agonie. Nu ştiam la ce să mă aştept, şi cât de mult va mai dura acest lucru. După ce am venit de la Minneapolis, am stat în biserică înaintea poporului. Le-am spus ceea ce mi-a prezentat Domnul. Am stat înaintea lor în această încăpere, când comitetul s-a adunat aici. Le-am spus că fiecare dintre cei care şi-au împietrit inimile când au fost la Minneapolis, şi care s-au purtat aşa cum au făcut, nu vor vedea nicio rază de lumină până nu vor mărturisi aceasta. Aceasta nu a avut nicio influenţă asupra fratelui Smith, ci s-a împotrivit cât a putut de tare ca să tragă lucrurile înapoi. A trebuit să stau tot timpul să împing lucrurile înainte, iar când am simţit că nu mai pot să o fac, atunci am auzit cuvintele, „Sunt în spatele tău să împing cu tine.” Lumina care mi s-a dat cu o noapte înainte, mi-a descoperit din nou influenţa care este la lucru şi unde va conduce ea. Vreau să vă spun, fraţilor, oricine aţi fi, vreau să vă spun, că voi călcaţi pe acelaşi teren pe care au călcat cei din zilele lui Hristos. Voi aţi avut experienţa lor, dar Dumnezeu ne-a scăpat ca să nu ajungem la acelaşi rezultat ca şi ei. Dar, cu toate că aţi auzit mărturisirea mea, cu toate că a fost mărturia Spiritului lui Dumnezeu, voi v-aţi adunat toate puterile – câţiva dintre voi, oameni tari cu voinţă tare – ca să mergeţi în direcţia voastră, să luptaţi pe direcţia voastră. Domnul să aibă milă de sufletele voastre, pentru că aveţi nevoie. Voi aţi [593] stat exact în calea lui Dumnezeu. Pământul trebuie să fie luminat de slava Sa, şi dacă rămâneţi în starea în care sunteţi astăzi, veţi putea foarte uşor să spuneţi că Spiritul lui Dumnezeu este spiritul diavolului. Voi aţi spus acum prin acţiunile voastre, prin atitudinea voastră, că este spiritul diavolului. Voi aţi spus astfel, şi o veţi spune când va veni criza. Şi pe când mă rugam aici pe genunchi, am avut dovada că se va face o schimbare. Spiritul lui Dumnezeu a venit asupra mea, lumina din ceruri a luminat în inima mea, şi harul Său mângâietor este peste mine. Mintea mea este la fel de limpede ca razele soarelui; mă bucur astăzi în Domnul, Mântuitorul meu. Îi mulţumesc Domnului că nu am fost descurajată de moarte; Îi mulţumesc Domnului că m-am prins de braţul puterii infinite ca să pot sta singură. Aceia care ar fi trebuit să stea alături de mine, căci Domnul voia ca ei să stea cu mine pentru a primi binecuvântările, au stat împotrivă ca să-mi închidă drumul la fiecare pas. Vreau să vă spun fraţilor, sunt între noi unii care se ocupă cu discuţiile în contradictoriu. I-am avertizat la Minneapolis să nu pună niciodată vreun lucrător în vreo Conferinţă alături de un astfel de frate. În ultimii douăzeci de ani a strălucit lumină asupra mea cu privire la cei ce se angrenează în controverse. Ei vor schimba lumina în întuneric. Acesta este lucrul pe care vrea să-l facă fratele Matthew Larson. El are o educaţie; dacă Spiritul Sfânt nu vine asupra lui, el nu va merge cu această cauză până la sfârşit. Care e problema? Sunt îngrijorată pentru fratele Larson; mi-e teamă pentru fratele Larson. Eu nu mai vreau să stau cu voi de vorbă dacă voi nu veţi fi alţi oameni. Voi veţi lua cuvintele mele. Veţi pune o interpretare falsă în ele, şi le veţi face să însemne altceva decât ceea ce înseamnă. Iar celor ce stau şi critică, daţi-mi voie să vă spun, voi [594] umblaţi în lumina scânteilor din tăciunii voştri, şi sunteţi de fapt în întuneric. Este cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu a prezentat cazul înaintea mea. I-am spus aceasta fratelui Morrison când eram în Des Moines. I-am spus: „dacă tu nu vrei să ieşi, ca fratele Canright, este pentru că vrei să fii un om convertit; cât despre orice suflet care este în legătură cu tine, pe care l-ai educat şi l-ai antrenat pentru dispută, tu vei vrea să nu fi făcut lucrarea aceea.” Fraţilor, noi nu suntem chemaţi pentru această lucrare. Nu suntem chemaţi să studiem autori necredincioşi, să ne deschidem minţile sugestiilor diavolului. Suntem chemaţi să ne pregătim pentru judecată, şi suntem chiar la graniţele lumii veşnice. Mulţi dintre ce ce sunt aici vor merge la câmpurile lor de lucru ca să întărească cele ce sunt gata să moară, sau să fie puteri ale întunericului. Ce veţi face voi în această situaţie?

Vă rog fierbinte pe voi care sunteţi astăzi aici, care aţi nutrit păcate, oricare ar fi fost ele, înlăturaţi-le din cale. Dumnezeu vă va ajuta să fiţi convertiţi. Oh, eu pot să văd astăzi zâmbetele lui Isus. Sunt atât de recunoscătoare. Ştiu că Domnul ne va ajuta, dacă vrem să curăţim calea Împăratului. Am sperat, frate Porter, pe când erai în Kansas, şi Spiritul Domnului a venit peste tine, am sperat că vei sta în lumină; dar tu nu eşti în lumină. Să nu fiţi surprinşi dacă, din moment ce sunteţi în întuneric, refuz să am vreo întrevedere cu vreunul dintre voi. V-am vorbit din nou şi din nou. Hristos spune: „de ce nu vreţi să ascultaţi cuvintele Mele?” Eu voi spune, „de ce nu vreţi să ascultaţi cuvintele lui Hristos care vă sunt prezentate? De ce vreţi să rămâneţi în întuneric? Lor le este atât de frică să vadă că mai este o rază de lumină. Ei vor să ridice orice barieră ce poate fi ridicată împotriva ei. [595] Voi lucraţi ca şi iudeii. Nu vă ţineţi de fratele Smith. În numele lui Dumnezeu, vă spun, el nu este în lumină. El nu mai este în lumină de când a fost la Minneapolis. Voi v-aţi strâns laolaltă, v-aţi format unii pe alţii, şi aţi încercat pe orice cale să rezistaţi Spiritului lui Dumnezeu. Dumnezeu să aibă milă de sufletele voastre.

Acum fraţilor, vă implor pe voi, cei care căutaţi lumina, să nu vă fie sufletele pline de pasiunea prejudecăţilor, vă implor chiar acum să pierdeţi din vedere pe orice om; vă implor să căutaţi pe Dumnezeu. Nu le daţi voie să vă inducă în eroare, nu-i lăsaţi să schimbe lumina în întuneric. Dar vă îndemn să insistaţi pe dovada premiului înaltei chemări în Isus Hristos. Voi aveţi nevoie de Spiritul Sfânt, de convingerea de păcat; şi fie ca Dumnezeu să lase ca El să Se odihnească peste voi astăzi. Îi mulţumesc pentru lumina Sa şi pentru Spiritul Său. Îi mulţumesc pentru harul Său, şi doresc să-mi agăţ de El sufletul neputincios. Eu stau aproape singură; doar numai Dumnezeul lui Israel poate lucra.

Dar dacă Isus, când a fost pe pământ, cu toată puterea şi minunile Sale nu a putut sfărâma prejudecata din inima oamenilor, ce putem face noi? Fraţilor, rugaţi-vă. Nu vă contraziceţi, ci rugaţi-vă lui Dumnezeu, şi fiecare suflet să se sprijine pe Dumnezeu. Să căutăm pe Domnul cât putem să-L găsim. Lăsaţi adevărul lui Dumnezeu să intre în inimile voastre; deschideţi uşa. Vă spun aici înaintea lui Dumnezeu, că chestiunea legământului, aşa cum a fost prezentată, este adevăr. Este lumină. Mi-a fost prezentată în linii clare. Iar pe voi, cei care vă opuneţi luminii, vă întreb pentru cine lucraţi, pentru Dumnezeu sau pentru diavolul? Este lumină clară din [596] cer, şi ea înseamnă mult pentru noi. Ea ne arată că nu puteţi depinde de inteligenţa şi de criticismul vostru, ci trebuie să vă agăţaţi sufletul neputincios de Isus Hristos, şi numai de El. Domnul să vă ajute să vedeţi. Domnul să vă ajute să înţelegeţi. Îngerii lui Dumnezeu vor fi în jurul nostru, dacă ne vom ţine de ce este drept. Oriunde este Hristos, acolo sunt îngeri. Oriunde este Hristos, acolo sunt şi îngerii ca să transmită puterea, harul şi slava. Eu Îl onorez pe Domnul şi Învăţătorul meu. Eu vreau să duc steagul adevărului până la încheierea lucrării acestei solii. Iar când solia va triumfa, vreau să triumf şi eu cu ea. Buzele mele nu vor mai fi sigilate. Am vegheat să văd ce curs vor lua aceşti oameni, cât de multă lumină vor primi în sufletele lor. Am vegheat ca să văd.  I-am spus fratelui Dan  Jones, eu nu vreau să-ţi spun opinia mea, credinţa mea. Sapă în Biblie. Scufundă sonda adevărului ca să afli adevărul. Dar vă spun astăzi, pe când tăceam, Domnul mi-a descoperit noapte după noapte, cazurile în mod individual. Puterea convertitoare a lui Dumnezeu este necesară în mijlocul nostru. El va lucra prin lucrătorii noştri, aşa cum a făcut în Betleem. El va revărsa lumina şi slava Sa peste noi, dacă vom vrea să-I dăm o şansă. Dar când începi să vorbeşti cu ei, ei vor face cuvintele tale să însemne altceva. Diavolul este alături de ei. El este alături de ei aşa cum a fost alături de bărbaţii din Nazaret când Hristos a proclamat că El este Unsul. Puterea lui Dumnezeu, Spiritul Sfânt, marele Convingător, spunea că este aşa, şi chiar ei au spus că este aşa. Dar Diavolul a spus‚ „gândiţi-vă puţin;  iată, mama şi fraţii Lui sunt chiar aici cu noi.” Apoi Satana a trasat calea, şi ce [597] a urmat? Erau gata să Îl împingă în prăpastie. Nu este bine să-ţi pui piciorul niciun centimetru sub puterea întunericului. Dumnezeu să ne ajute ca aici, pe acest teren, să ne predăm Lui. Am rostit mărturie peste mărturie, dar nu are nicio greutate. Ei au respins totul, afară de ideile lor proprii. Domnul să vă ajute să nu vă închideţi inimile şi minţile faţă de această mărturie. Domnul să vă ajute să o primiţi ca şi adevăr. [598]