Manuscrisul 61, 1893 - Editura Review and Herald

Manuscrisul 61, 1893 - Editura Review and Herald

Manuscrisul 61, 1893
Circulară, 1893

EDITURA  REVIEW AND HERALD

 

Acestea sunt cuvintele pe care le-am copiat din mărturia dată mie de către Dumnezeu, pe când eram în mijlocul conflictului la Battle Creek. Povara nu mi-a fost încă îndepărtată.

Mi-au fost prezentate pericole şi lucruri foarte rele care există în cadrul editurii Review and Herald din Battle Creek. Există aici bărbaţi orbi, care manipulează responsabilităţile sfinte, şi dacă lumina dată acum de Dumnezeu nu este acceptată, primită şi aplicată în timpul acestei viitoare conferinţe, înţelepciunea oamenilor şi concepţii amăgitoare vor fi prezentate şi acceptate în consiliile voastre ca fiind înţelepciunea lui Dumnezeu, când de fapt acesta este sfatul provenit de la Satana şi pus în mintea oamenilor. Oamenii vor merge în spiritul lor nesfinţit şi neconsacrat şi, pe măsură ce avansează, devin mai încrezători în sine, mai satisfăcuţi cu eu-l lor nesfânt. Ei nu sunt conduşi de Domnul, şi înţelepciunea oamenilor pare pentru ei ceva mai înalt şi o sursă de bine, aşa cum a prezentat-o Satana lui Adam şi Evei. Dar aceasta este puterea amăgitoare a vrăjmaşului. Taina fărădelegii va lucra, îmbrăcată în haine îngereşti.

Cursul greşit pe care oamenii îşi propun să îl urmeze, nu se va vedea că e rău până când nu prinde cu putere mintea şi până când nu acţionează în afară şi creşte la proporţii mari, stăpânind orice e posibil, sau zdrobind ceea ce nu poate fi stăpânit. Prima piatră pusă pentru a zidi o structură omenească, după gândirea omului, a fost greşită. Nelegiuirea va fi practicată în multe domenii, şi Dumnezeu va fi foarte dezonorat. Oameni se vor înălţa pe sine cu mândrie, şi aşa cum acţionează ei faţă de alţii, va acţiona şi Dumnezeu faţă de ei. După roadele pe care le poartă, în ceea ce fac, îi veţi cunoaşte.

Sunt obligată să spun că fratele Kellog a făcut o greşeală, el va umbla [1813] pentru un timp fără Dumnezeu, dar va avea o altă încercare, un nou test. Separându-se de editură, el se separă de mijloacele harului. El are nevoie să accepte adevărul şi lumina adevărului va înconjura calea sa.

Domnul va face mult bine prin oameni, dacă ei umblă cu umilinţă împreună cu El. În multe lucruri, fratele Henry Kellog ar trebui să se schimbe. El trebuie să fie răbdător cu tinerii supuşi greşelii. Dumnezeu are milă faţă de fratele Kellog. Unul din lucrurile pe care Dumnezeu i le-a arătat că sunt un defect evident în caracterul său, este autoritatea sa arbitrară.

El trebuie să scoată din viaţa lui toată lectura superficială, pentru că dacă mintea lui este umplută cu gunoi, Duhul Sfânt nu poate lucra şi nu poate impresiona mintea cu adevărul, nu poate aduce lucrurile corecte în memorie. El începe să-şi formeze un apetit pentru scrieri murdare – un apetit ca acela al unui om beat. El nu poate înţelege Cuvântul şi nu poate practica adevărul, ca să-l aducă în viaţa de familie şi să aibă o minte pentru rugăciune – care poate fi instantaneu în rugăciune. A fost o dezonoare adusă lui Dumnezeu prin nepotrivirea cu Cuvântul lui Dumnezeu. El ar fi trebuit să aducă adevărul şi neprihănirea în căminul său. El ar fi trebuit să întemeieze altarul familial şi ar fi trebuit să aducă daruri de jertfă, să aducă laudele buzelor sale, care să urce la Dumnezeu. El ar trebui să caute mult mai stăruitor puterea de sus pe care să o exercite în propria sa familie.

Amestecul de familii nu este aşa cum Dumnezeu ar fi vrut să fie. Tu ceri celor de la Editură ceea ce tu însuţi nu poţi să dai. Tu de mult timp cunoşti adevărul. Domnul te-a binecuvântat de asemenea cu o minte şi o inimă sensibilă, atunci când ai lăsat adevărul Lui să ia în stăpânire tronul din templul sufletului.

Domnul i-a ridicat pe fratele Jones şi pe fratele Waggoner să vestească lumii o solie care să pregătească un popor care să stea în ziua Domnului. Lumea suferă în nevoia după o lumină suplimentară care să vină asupra [1814] lor din Scripturi – o proclamare suplimentară a principiilor de curăţie, smerenie, credinţă şi neprihănire a lui Hristos. Aceasta este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Mulţi vor fi sensibilizaţi şi umiliţi. După un timp, ei vor bea din apa vieţii. Isus S-a numit pe Sine, Pâinea vieţii: „Eu sunt Pâinea vie, care S-a pogorât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac; şi pâinea, pe care o voi da Eu, este trupul Meu, pe care îl voi da pentru viaţa lumii.” Ioan 6:51.

Isus a cunoscut fiecare suflet care nu a crezut, pentru că Isus a ştiut de la început cine sunt cei care nu cred şi cine Îl va trăda. Mulţi dintre ucenici au plecat de lângă Hristos şi nu au mai crezut în El. Nu ar trebui să fim surprinşi dacă aceeaşi experienţă se va repeta în zilele noastre. Dacă ei s-au îndepărtat de Hristos la auzul cuvintelor pe care El le-a rostit faţă de ei, vor fi unii care pretind a crede solia îngerului al treilea – chiar bărbaţi care au fost mult timp în credinţă – şi care se vor poticni de cuvintele Lui care vor veni prin agenţii omeneşti delegaţi de El.

Dacă s-ar fi acţionat pe deplin şi hotărât pe baza luminii, acei bărbaţi care au urmat propria lor înţelepciune mărginită s-ar fi decis să treacă cu totul de partea Domnului, sau s-ar fi despărţit de lucrarea lui Dumnezeu. Oh, ce să spun? Ce aş putea să spun? Asemenea oameni introduc teorii şi principii false, şi conving pe fratele Olsen să dea glas planurilor şi metodelor lor nedrepte, care aduc blestemul lui Dumnezeu asupra instituţiilor noastre.  [1815]