Manuscrisul 9, 1888 - Cuvântare de dimineață

Manuscrisul 9, 1888 - Cuvântare de dimineață

Manuscrisul 9, 1888

 

CUVÂNTARE DE DIMINEAŢĂ

 

Minneapolis, Minnesota,
24 octombrie 1888

 

Conferinţa noastră se apropie de încheiere şi încă nu a fost făcută nici o mărturisire. Nu s-a dat nici o posibilitate Duhului lui Dumnezeu ca să intre.

M-am întrebat care este folosul adunării noastre aici laolaltă, şi de ce au trebuit să vină aici fraţii noştri predicatori, dacă au venit doar ca să îndepărteze de popor Duhul lui Dumnezeu. Am sperat că se va produce aici o întoarcere către Domnul. Probabil că voi simţiţi că aveţi tot ce vă trebuie.

M-am trezit de la ora două şi m-am rugat, însă nu pot să văd că lucrarea înaintează, aşa cum aş fi vrut să văd. Am vorbit şi am stăruit pe lângă voi, dar nu se vede nici o schimbare la voi. Aşa cum le-am spus copiilor mei, cu toate că sunt la mii de mile depărtare, când mă rog înaintea lui Dumnezeu pentru ei, ştiu care este starea lor spirituală şi, dacă ei nu trăiesc aproape de Dumnezeu, sunt alarmată.

Dacă fratele Kilgore ar fi trăit aproape de Dumnezeu, nu ar fi păşit pe terenul pe care a păşit ieri şi nu ar fi făcut declaraţiile pe care le-a făcut în legătură cu cercetarea ce se desfăşoară. Adică, ei nu trebuie să introducă nici o lumină nouă sau să prezinte vreun argument nou căci, cu toate că de ani de zile au în mână Cuvântul lui Dumnezeu, nu sunt pregătiţi să explice motivele nădejdii pe care o au, din cauză că un om nu este prezent. Oare nu cercetăm cu toţii acest subiect?

Niciodată nu am fost mai alarmată decât sunt acum. Mi-a fost prezentată cea dintâi rebeliune şi am văzut strategiile lui Satana, de aceea ştiu ceva despre această problemă pe care mi-a prezentat-o Dumnezeu. Cum să nu fiu alarmată? Să se adopte poziţia că, întrucât fratele Butler nu este prezent, să nu se discute subiectul! Ştiu că aşa ceva nu este de la Dumnezeu şi nu mă simt uşurată dacă nu vă spun aceasta.

Vrăjmaşul şi-a strecurat ideile în inimile îngerilor, iar ei au exprimat ideile ce le-au fost sugerate, ca şi cum ar fi fost ideile lor. Apoi Satana s-a folosit de aceasta şi le-a prezentat celorlalţi îngeri ca fiind sentimentele îngerilor cu care lucra el. În felul acesta, el sugera propriile sale idei minţilor lor, după care le scotea din gura îngerilor ca şi cum ar fi fost ideile lor.

Sunt plină de durere la vederea acestor lucruri, dar ce pot să fac? Credeţi că, văzând că se întâmplă astfel de lucruri, pot să stau liniştită şi să nu spun nimic măcar că ele mi-au fost prezentate? Vreau [151] să vă spun fraţilor, că nu este corect să ne înţepenim în ideile nici unui om.

Vreau să vă relatez ce mi-a spus un frate când era pe cale să plece de la conferinţă. A venit la mine cu un sentiment de uşurare pentru că totul a fost stabilit şi vechea noastră poziţie era cea corectă.

Cineva poate spune: „ rugăciunile tale şi vorbirea ta îl susţin pe Dr. Waggoner”. Vreau să vă spun, fraţilor, că încă nu am adoptat nici o poziţie; nu am vorbit nici cu doctorul, nu am vorbit cu nimeni în legătură cu subiectul, aşa că nu sunt încă pregătită să iau nici o poziţie. După roadele lor îi veţi cunoaşte. Le-am spus fraţilor mei în ce situaţie se aflau, dar nu m-au crezut; nu au crezut că se află în pericol.

Dacă vederile doctorului Waggoner ar fi greşite, ce treabă are cineva ca să se ridice în picioare şi să spună ceea ce s-a spus ieri? Dacă avem adevărul, acesta va sta în picioare. Adevărurile acestea le avem de ani de zile – trebuie să vină fratele Butler ca să ne spună care este adevărul? Haideţi să avem o înţelegere comună. Nu lăsaţi astfel de impresii asupra poporului. Un frate m-a întrebat dacă cred că există vreo lumină nouă pe care trebuie să o primim, sau vreun adevăr nou pentru noi. Ei bine, să ne oprim din cercetarea Scripturii pentru că noi avem lumina despre legea lui Dumnezeu şi mărturia Duhului Său? Nu, fraţilor. „Nu vă încredeţi în om, în ale cărui nări nu este decât suflare”. Cum aţi putut asculta tot ce v-am spus de-a lungul întregii conferinţe, şi să nu ştiţi voi personal care este adevărul? Dacă veţi cerceta Scripturile pe genunchi, atunci le veţi cunoaşte şi veţi fi capabili să explicaţi oricărui om care vă întreabă, motivele nădejdii care este în voi.

Haideţi să venim înaintea lui Dumnezeu ca fiinţe raţionale, pentru a cunoaşte personal ce este adevărul. Însă dacă voi hotărâţi că numai un singur om poate explica adevărul, vă spun că aşa ceva nu este după voia lui Dumnezeu. Doresc să fie armonie. Adevărul este o unitate. Însă dacă ne lipim de un om, nu suntem pe poziţia pe care ar vrea Dumnezeu să fim. Avem nevoie să cercetăm fiecare propoziţie din adevăr, îndeosebi dacă poartă semnătura lui Dumnezeu. Puteţi spune în ce fel ne va da Dumnezeu un adevăr nou?

Când am fost condusă să trec prin istoria naţiunii iudaice şi am văzut cum s-au împiedicat din cauză că nu au umblat în lumină, am fost călăuzită să-mi dau seama unde vom ajunge noi ca popor, dacă refuzăm lumina pe care ne-o dă Dumnezeu. Aveţi ochi dar nu vedeţi; aveţi urechi dar nu auziţi. Fraţilor, lumina a venit la noi şi e nevoie să fim pe poziţia din care să o putem pricepe, iar Dumnezeu ne va conduce unul câte unul, la El. Văd pericolul în care sunteţi şi vreau să vă avertizez.

Aceasta este ultima adunare pe care o vom avea, în afară de cazul în care aţi vrea voi să ne mai adunăm împreună. Dacă predicatorii nu vor să primească lumina, vreau să dau poporului o şansă; poate că ei o vor primi. Dumnezeu nu m-a ridicat, şi nu m-a făcut să traversez teritorii întinse, ca să vă vorbesc iar voi să şedeţi [152] şi să puneţi sub semnul întrebării solia Lui, şi să vă întrebaţi dacă sora White este aceeaşi care obişnuia să fie în anii trecuţi. De multe ori, am reluat şi v-am prezentat ceea ce mi s-a dat în anii trecuţi, deoarece atunci voi recunoşteaţi că sora White are dreptate. Însă acum spuneţi, sora White s-a schimbat, este altfel. Exact ca poporul iudeu.

Nu am dat de înţeles în nici un fel că nu dorim să se discute subiectul. Este nevoie de o cercetare, dar eu nu pot să iau poziţie de nici o parte până când nu studiez problema. Dumnezeu mi-a arătat că acesta este pericolul: o mânuire înşelătoare a Cuvântului lui Dumnezeu. Mi-a fost arătat că atunci când adevărurile sunt utilizate de către cei cu spirit de dispută, dacă aceştia nu au Spiritul lui Dumnezeu, le vor utiliza prin puterile lor proprii. Lansând teorii şi declaraţii false, ei vor zidi o structură ce nu va rezista testului lui Dumnezeu. Aceasta mi-a arătat Domnul.

Fraţilor, avem nevoie de adevărul aşa cum este în Isus. Dar dacă altceva intervine pentru a închide porţile aşa încât valurile adevărului să nu pătrundă, veţi auzi glasul meu oriunde aş fi, fie în California, fie în Europa, fie în altă parte, pentru că Dumnezeu mi-a dat lumină şi eu o las să lumineze. Am văzut că suflete preţioase care ar fi primit adevărul, s-au întors din faţa lui din cauza felului în care a fost prezentat, pentru că Isus nu era în el. Pentru aceasta am stăruit de voi întotdeauna – avem nevoie de Isus. Din ce cauză nu vine Spiritul lui Dumnezeu în adunările noastre? Pentru că am ridicat o barieră în jurul nostru? Vorbesc limpede pentru că vreau să vă daţi seama care este starea voastră. Vreau ca tinerii noştri să ia o poziţie, nu pentru că altcineva ia aceeaşi poziţie ci, pentru că înţeleg adevărul în mod personal.

Fratele Smith şi fratele Van Horn mânuiesc adevărul de ani de zile, şi totuşi noi nu trebuie să ne atingem de subiect pentru că fratele Butler nu este de faţă. Frate Kilgore, am fost mâhnită mai mult decât pot să mă exprim, de când te-am auzit făcând remarca aceea, pentru că mi-am pierdut încrederea în tine. Avem nevoie să ajungem exact la ceea ce spune Dumnezeu; nu cred în toate sentimentele acestea teribile. Să mergem la Domnul pentru a afla adevărul, în loc să dăm pe faţă acest spirit combativ. Dumnezeu mi-a dat lumină, iar tu ai recunoscut-o în trecut.

S-a afirmat aici că fratele Waggoner este cel ce conduce desfăşurarea conferinţei. Nu v-a prezentat el cuvintele Bibliei? De ce a trebuit să pierd manuscrisul şi de ce, de doi ani nu pot să-l găsesc? Dumnezeu are un scop cu aceasta. El vrea să mergem la Biblie şi să obţinem dovada Scripturii. Îl voi găsi din nou şi vi-l voi prezenta. Însă cercetarea aceasta trebuie să continue. Tot ce doresc este ca lumina să fie adunată şi Mântuitorul să fie lăsat să intre.

Nu mă aştept ca mărturia mea să fie plăcută, totuşi o voi transmite în temere de Dumnezeu. El ştie că aici are loc o pregătire a slujitorilor Săi pentru lucrare, iar dacă nu suntem convertiţi, Dumnezeu nu are nevoie de noi. Sper că fratele Morrison va fi convertit şi va mânui Cuvântul lui Dumnezeu cu blândeţe şi cu Spiritul lui Dumnezeu. Adevărurile acestea vor sta în picioare atât cât va dura timpul. Aveţi nevoie de alifie pentru ochi ca să vedeţi, iar Isus vă va ajuta, dacă veniţi la El ca nişte copilaşi. Să ne ajute Dumnezeu să-L căutăm din toată inima. – Manuscript 9, 1888. [153]