Prefață: Despre această colecție

Prefață: Despre această colecție

Materialele 1888 ale Ellen G. White sunt constituite în exclusivitate din scrisori, manuscrise, articole şi predici ale Ellen G. White legate în mod direct sau indirect de Întâlnirea Misionară şi de Sesiunea Conferinţei Generale ţinută de către adventiştii de ziua a şaptea la Minneapolis, Minnesota, din 10 Octombrie până în 4 Noiembrie, 1888. Nici o altă sesiune a Conferinţei Generale din istoria Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea nu a fost supusă atâtor cercetări, analize şi comentarii ca întâlnirea din 1888.

White Estate consideră că cheia înţelegerii sesiunii Conferinţei Generale din 1888, precum şi a istoriei anilor imediat următori, trebuie găsită în scrierile Ellen G. White. Ellen White a avut multe de spus în legătură cu experienţa de la Minneapolis şi atunci, dar şi în anii următori. În decada care a urmat după 1888, ea s-a referit în mod frecvent la Minneapolis şi la spiritul manifestat acolo.

Întrucât 1988 marchează centenarul întâlnirii din 1888, şi întrucât atenţia adventiştilor de pretutindeni va fi concentrată întregul an asupra evenimentelor din 1888, White Estate simte că se va da pe faţă un mare interes pentru a cunoaşte ce a avut de spus Ellen White despre întâlnirea de la Minneapolis. Astfel White Estate pune la dispoziţia membrilor bisericii această colecţie vastă alcătuită din toate manuscrisele şi scrisorile Ellen White care au vreo referinţă despre Minneapolis. În majoritatea cazurilor a fost inclus întregul manuscris sau scrisoare, deşi este posibil ca doar o porţiune să  fie legată de acest subiect. Numele au fost lăsate aşa cum le-a folosit Ellen White, cu excepţia cazurilor în care în loc de nume apare un loc gol.

Aproape toate manuscrisele şi scrisorile au fost copiate direct din dosarele în care sunt păstrate, aşa că greşelile gramaticale nu au fost corectate, iar documentele nu au fost îmbunătăţite în nici un fel pentru publicare. În cazul în care scrisorile sau manuscrisele au fost deja publicate, sunt reproduse în forma de „manuscris publicat”, care este mai lizibilă şi corectată gramatical. Majoritatea materialelor din această colecţie nu au mai fost publicate în nici un fel.

Cu toate că predicile Ellenei White de la Minneapolis au fost publicate acum câţiva ani în cartea „Thirteen Crisis Years” (Numită iniţial „Through Crisis to Victory”) a lui A.V. Olson, ele sunt redate aici din nou. Una dintre predici, precum şi porţiuni din alta, care nu apar în „Thirteen Crisis Years”, sunt  redate aici. Ne-am dat toată străduinţa ca această colecţie să fie cât mai completă posibil, iar dacă s-a întâmplat să ne scape vreo predică, scrisoare sau manuscris, şi va intra ulterior în atenţia noastră, va fi adăugată ediţiilor următoare ale acestor materiale.

Această colecţie nu este un compendiu referitor la subiectul neprihănirii prin credinţă. Ellen White a predicat de multe ori în legătură cu îndreptăţirea şi sfinţirea prin credinţă în anii care au urmat anului 1888, dar aici nu sunt incluse decât predicile în care se face referire la Conferinţa de la Minneapolis. Cititorului interesat îi recomandăm cartea lui Ellen White „Faith and Works” precum şi articolele ei din Review and Herald, pentru mai multe prezentări legate de subiectul Hristos şi neprihănirea Sa.

Regretăm că un anumit număr de pagini sunt greu lizibile, dar acestea sunt cele mai bune copii care s-au putut face după documentele existente în fişierul nostru. Avem sentimentul că este mai bine să le punem la dispoziţia cititorilor acum, în starea în care sunt, decât să aşteptăm până când vor putea fi corectate gramatical şi editate. Toate manuscrisele şi scrisorile au propria lor paginaţie, chiar dacă uneori xeroxul nu a prins aceasta.

Tuturor celor care caută să înţeleagă evenimentul 1888 din perspectiva lui Dumnezeu, le recomandăm studiul acestor scrisori, manuscrise, articole şi predici. Credem că acestea vor fi un ghid folositor fiecărui adventist de ziua a şaptea care vrea să beneficieze de pe urma lecţiilor pe care le-au învăţat, sau nu le-au învăţat acum o sută de ani, înaintaşii noştri spirituali.

 

Octombrie, 1987