Scrisoarea 14, 1892 - Către S.N. Haskell

Scrisoarea 14, 1892 - Către S.N. Haskell

Scrisoarea 14, 1892
2 septembrie 1892

CĂTRE  S.N. HASKELL

 

Iubite frate în Hristos,

Am căutat să prezint înaintea fratelui Smith şi a fraţilor noştri aflaţi în poziţii de răspundere, pericolele şi primejdiile acestui timp. Criza se află chiar în faţa noastră, şi pericolul în care se află cei care s-au unit pentru a se împotrivi apelurilor Spiritului lui Dumnezeu la Minneapolis, este acela că ei vor fi în întuneric până când vor înţelege când au mâhnit Spiritul lui Dumnezeu, şi până când îşi vor mărturisi greşelile pe care le-au făcut atunci, şi până când vor ridica barierele, ca nu cumva să ajungă din nou pe acelaşi teren. Am primit scrisori care atestă că Health Retreat a propus ca fratele Morrison să vină la St. Helena, pentru a fi supraveghetor acolo. Întrucât scriu lucruri pe care mă simt îndemnată de Duhul Domnului să le scriu, trebuie să te avertizez să nu încurajezi ca fratele Morrison din Iowa, să ia vreo funcţie în Health Retreat. El nu s-a curăţat pe sine de ceea ce a făcut la Minneapolis. El are mintea orbită. Nu avem nevoie de alţi slujitori ai morţii ca să strice acel sărman şi nefericit sanatoriu. Ce fel de bază putem avea pentru a face acest lucru, având în vedere lumina pe care a dat-o Dumnezeu? Nu, nu pot vedea nicio rază de lumină în a lega pe Morrison de Retreat. Este nevoie aici de un om tare ca oţelul, care să poată sta ferm ca o stâncă lângă principiu, care să poată sta în apărarea a ceea ce el ştie că este drept şi adevărat. [1033]

Să zicem că acest element din Iowa, va fi introdus în California, unde va fi puterea de a lucra asupra minţii şi inimii lui? Anii au trecut, şi mărturiile au vorbit în mod hotărât. El a participat la conferinţele noastre de la Battle Creek şi totuşi, ce poziţie a luat? El nu şi-a mărturisit păcatul de a se fi opus Duhului lui Dumnezeu, la Minneapolis. Dacă nu este convertit, Satana va găsi în el un agent gata de a lucra împotriva adevărului (şi) neprihănirii. Fratele Healed şi mulţi alţii sunt gata să dea mâna cu el. Să nu acţionăm orbeşte. Să nu facem planuri, fără ca Dumnezeu să le facă împreună cu noi. Fratele Olsen vorbeşte despre LeRoy Nicola ca despre un om potrivit pentru a-l ajuta;  el ar fi, dacă ar fi făcut doar lucruri strâmbe; dar aceşti bărbaţi au făcut atât de mult rău în orbirea lor, prin faptul că au lucrat împotriva soliilor şi solilor pe care i-a trimis Dumnezeu, încât mă tem că ar fi o mare greşeală să-i recompensezi oferindu-le poziţii de încredere, ca şi cum ar fi bărbaţii drepţi de care se poate depinde. Aceasta ar dovedi o lipsă de înţelepciune în cei care ar trebui să judece de la cauză la efect. Lăsaţi-l să stea acolo unde este, unde poziţia lui este bine cunoscută, şi unde influenţa lui nu poate fi greşit înţeleasă, şi unde cei care se unesc cu el, nu o vor face din neştiinţă, ci înţelegând întocmai ce înseamnă aşa ceva. Este timpul să ştim în cine ne încredem. Domnul spune: „Îi voi cinsti pe cei ce Mă cinstesc.”

Acum este timpul încercării, al testării, al dovedirii. Cei care, ca şi Saul, vor persista în a avea propria lor cale, vor suferi ca şi el pierderea onoarei şi, în final, pierderea sufletului. Dumnezeu are un popor, şi acesta va fi un popor luptător, un popor încercat, dar [1034] oamenii vor fi umili. Ei sunt sub îndrumarea Celui Sfânt în gând, în cuvânt, în faptă. Ar putea vreunul din noi să găsească o cale mai plăcută decât cea în care Cel Veşnic conduce? Eu-l trebuie să moară. Adevărul lui Dumnezeu ne aşează pe o cale pe care umblă cei izbăviţi de Domnul. Este o cale îngustă, nu există nicio înălţare a eu-lui în ea. Dar mulţi vor părăsi această cale, pe care străluceşte lumina adevărată, şi vor umbla în lumina lor. Priveşte la Dr. Burke. El este o reprezentare a lui Saul, care umblă pe propria sa cale. Ce câştigă el? Fericire? Nu. Pace? Nu. S-a aşezat în rândurile marelui rebel. Nu poate fi făcut nimic pentru a-l salva? [1035]