Scrisoarea 18, 1888 - Către G.I. Butler și soția

Scrisoarea 18, 1888 - Către G.I. Butler și soția

Scrisoarea 18, 1888
Battle Creek, Mich, 11 decembrie 1888

 

CĂTRE G.I. BUTLER ȘI SOȚIA

 

Iubite frate şi soră Butler,

Nădăjduiesc cu sinceritate că nu veţi pleca din Battle Creek decât după săptămâna de rugăciune. Haideţi să căutăm împreună pe Domnul, să ne aşezăm în calea luminii şi să ne deschidem inimile în faţa Spiritului divin. Cred că Domnul va lucra pentru noi. Nu pot  accepta gândul să părăsiţi Battle Creek chiar acum, întrucât plecarea voastră nu ne va lega inimile în armonie mai strânsă. Domnul aşteaptă să-şi arate îndurarea, şi eu tânjesc ca voi să vedeţi lucrurile într-o lumină diferită de cea în care le vedeţi acum. Aş vrea foarte mult să nu plecaţi acum din Battle Creek. Să fiţi convinşi că voi face tot ce-mi stă în putere pentru a ajunge la unitatea pentru care s-a rugat Hristos ca să existe între ucenicii Săi. Dacă suntem greşiţi, avem nevoie să vedem lucrurile aşa cum sunt, şi să le îndreptăm. Vă rog, nu ascultaţi de ispititor, şi nu plecaţi de aici până nu se termină săptămâna de rugăciune. Avem nevoie de favoarea lui Dumnezeu. Domnul poate să-Şi facă lucrarea fără noi, dar noi nu putem face lucrarea Lui fără să avem prezenţa Lui divină.

Ne apropiem de încheierea istoriei acestei lumi, şi este nevoie să fim drepţi cu Dumnezeu. Cred că Domnul va lucra pentru noi, dacă vom face ceea ce ne-a poruncit să facem. Noi nu suntem feriţi de ispitire. Satana îi ispiteşte cu putere pe cei aflaţi în poziţii de răspundere. Sunt sigură că voi aveţi idei greşite; că v-aţi imaginat multe lucruri care nu au nici un fundament. Cauza lui Dumnezeu, pe care o reprezentăm, ne cere să ne aşezăm în faţa luminii, ca Domnul să ne poată comunica voia Sa.

Te rog soră Butler, întrucât Domnul ţi-a dat sănătate, să lauzi Numele Lui cel sfânt. Tu nu ţi-ai făcut rău numai sufletului tău, ci şi soţului tău, prin faptul că ai sugerat îndoială şi spirit de critică, prin vorbire de rău şi bănuială rea,[190] prin faptul că ai strâns tot ceea ce ţi se părea că este greşeală şi falsitate în alţii, şi ai vorbit despre aceste lucruri. Tu şi fratele Butler aţi considerat că aveţi mare putere de pătrundere şi discernământ, când de fapt în raportul ceresc ceea ce faceţi este înregistrat ca gândire de rău, vorbire de rău, şi hrănirea prejudecăţii şi a presupunerilor rele. Acesta nu este spiritul lui Hristos, ci este un alt spirit. Soră Butler, dacă ai fi trăit cu adevărat în lumină, ai fi avut lumină ca să împărtăşeşti şi altora. Tu faci confuzie în mintea soţului tău, îi tulburi judecata, iar el ţese în experienţa sa, ideile şi sentimentele tale. Acestea au fost introduse mai mult sau mai puţin în lucrarea sa. Drojdia suspiciunii te-a făcut să fii aspră în gânduri şi lipsită de iubire în sentimente, ceea ce nu este plăcut Domnului.

Soră Butler, ai datoria solemnă înaintea lui Dumnezeu să înveţi elocvenţa tăcerii; să spui mai puţine cuvinte şi să-ţi închizi inima în faţa geloziei pline de suspiciune. Dacă faci aşa, Domnul va fi ajutorul tău. Pacea lui Hristos îţi va cuprinde sufletul. Spiritul nedrept de critică este tot atât de mult un păcat ca orice altă greşeală, şi este ofensator pentru Dumnezeu. Nădăjduiesc ca amândoi să vă aşezaţi în poziţia în care să nu mai gândiţi răul. Harul lui Hristos trebuie să pătrundă în suflet, şi după aceea va fi descoperit în caracter. Vă îndemn să fiţi atenţi, să fiţi atenţi ca să nu fiţi găsiţi de partea vrăjmaşului, făcând lucrarea vrăjmaşului, în timp ce socotiţi că slujiţi lui Dumnezeu.

Dar roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, evlavia, credinţa, blândeţea, înfrânarea. Noi trebuie să fin creştini. Dacă nu dăm ascultare conducerii Duhului lui Dumnezeu, ne va ajunge orbirea minţii. Suntem pe terenul duşmanului, iar el ne ispiteşte încontinuu ca sufletele noastre să nu rămână în supunere faţă de Spiritul lui Dumnezeu. „Astfel, deci, ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi prea iubiţi, îmbrăcaţi-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţe, cu îndelungă răbdare.  Îngăduiţi-vă unii pe alţii, şi,[191] dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertaţi-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, aşa iertaţi-vă şi voi. Dar mai presus de toate acestea,     îmbrăcaţi-vă cu dragostea, care este legătura desăvârşirii.  Pacea lui Hristos, la care aţi fost chemaţi, ca să alcătuiţi un singur trup, să stăpâneascã în inimile voastre, şi fiţi recunoscători.

Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toatã înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.” Coloseni 3:12-16.

Am un sentiment foarte solemn, după ce am citit ultimele două Mărturii, numerele 31 şi 32. Vă rog să recitiţi aceste Mărturii, întrucât poate că aţi uitat apelurile şi avertizările importante pe care le conţin acestea. Dacă Dumnezeu a vorbit cu adevărat prin noi, să nu ne întoarcem inimile şi urechile de la adevăr. Citiţi în Mărturia 31, ultimele trei capitole: „Pecetea viului Dumnezeu”, „Un apel”, şi „Unitatea creştină”. Apoi veţi vedea dacă aceste Mărturii nu dau glas aceloraşi sunete de avertizare care răsună şi acum. Vă rog, citiţi aceste Mărturii cu atenţie şi cu rugăciune.

Şi, pentru Hristos, soră Butler, încetează să tot culegi poveşti şi să critici, ca nu cumva să pierzi din inimă Duhul lui Dumnezeu. Aş vrea ca voi, amândoi, să aveţi un spirit cu totul diferit căci, vă spun în temere de Dumnezeu, amândoi aveţi nevoie de o lucrare în dreptul vostru, şi orice moment de amânare este periculos. Mărturia nr. 31, pagina 172. Citiţi, vă rog, articolul despre „Dragostea frăţească”, din aceeaşi Mărturie.

Cred că, dacă fraţii noştri din lucrare ar citi mărturiile pe care li le-a dat Domnul în îndurarea Sa, ar da pe faţă un alt fel de spirit. Dumnezeu îi va trage la răspundere pentru neglijarea şi nesocotirea luminii date lor. Frate Butler, asupra ta sunt prea multe poveri, însă îţi spun cu iubire că Domnul nu are plăcere de spiritul de luptă cu care promovezi reforma sanitară. Dacă ai fi cu adevărat şi în adevăr un reformator al sănătăţii,[192] ai avea o sănătate mult mai bună şi ai fi ferit de multe primejdii. Dumnezeu a dat lumină asupra acestui subiect, însă ai lucrat departe de lumină, iar influenţa ta a fost opusă lucrării pe care Domnul ar fi vrut să o facă pentru poporul Său, în ce priveşte acest subiect. Ai stat exact în calea lucrării lui Dumnezeu pentru reforma sanitară. Tu te-ai îmbolnăvit din cauză că obiceiurile pe care le ai cu privire la mâncare şi muncă nu sunt în acord cu lumina pe care a dat-o Dumnezeu poporului Său. Îmi pare rău că trebuie să scriu ceea ce am scris în legătură cu aceste lucruri. Dacă ai fi apreciat şi ai fi luat seama la lumina dată ţie de Dumnezeu, acum nu ai fi confuz în judecată şi nu ţi-ar fi atât de slăbite puterile nervilor şi ale creierului. Tu atribui bolii tale cu totul alte cauze. Multe lucruri le interpretezi greşit. Eşti un om supus greşelii, cu un caracter defectuos, şi ai nevoie de harul lui Dumnezeu la fiecare pas.

Soţia ta trebuie să-şi schimbe atitudinea faţă de Dumnezeu şi sentimentele faţă  de fraţii ei, altfel va fi învinsă de înşelăciunile duşmanului şi va dezvolta un spirit care nu este în armonie cu Isus Hristos. Vă iubesc pe amândoi. Aş vrea să fiţi ajutaţi şi binecuvântaţi la aceste adunări, aşa că, haideţi să-L căutăm împreună pe Dumnezeu.

Frate şi soră Butler, ştiu că discernământul vostru nu este limpede. Nu faceţi mişcări pripite, căci le veţi regreta întotdeauna dacă le veţi face. Veţi fi asaltaţi de ispite puternice. Întotdeauna se întâmplă aşa. Ştiţi cum s-a întâmplat în experienţa pe care o aveţi cu alţii, şi ştiţi cum conduce vrăjmaşul minţile care sunt ispitite, să interpreteze totul într-o lumină greşită. În loc să caute să-şi vadă propriile inimi şi să le pună în rânduială, ei pun sub semnul întrebării şi caută să vadă dacă nu pot găsi puncte slabe în Mărturii. Voi nu aveţi alături pe nimeni care să vă întărească încrederea, ci doar pe cineva care vă sugerează multe lucruri pentru a vă mări îndoiala şi necredinţa.[193]

Vă rog din nou fierbinte, să rămâneţi aici pentru săptămâna de rugăciune. Biblia, doar Biblia, pusă în inimă şi binecuvântată de Duhul lui Dumnezeu, poate să-l facă pe om drept şi să-l păstreze drept. Tot ceea ce aş putea spune nu va avea nici o greutate pentru tine sau pentru soţia ta, dacă nu se face o lucrare pentru inimile voastre. Voi veţi contesta mărturiile şi, dacă Spiritul lui Dumnezeu nu va avea  putere de stăpânire, conştiinţa vă va fi deformată. Inima, izvorul vieţii, este păzită numai când Cuvântul lui Dumnezeu este adus în suflet şi stăpâneşte acolo. Tocmai poziţia pe care ai ocupat-o se va dovedi o ispită pentru tine, ca să te împiedice să-L cauţi pe Dumnezeu cu toată inima. Tu eşti un om ferm, hotărât, şi nu eşti înclinat să faci nici o mărturisire. Ai o mândrie a sufletului care nu a fost răstignită. Te rog din suflet, dacă ai dificultăţi de înţelegere, prezintă-le. Îţi cunosc pericolul; tu nu-l cunoşti, deşi este mare. Doresc să participi la această săptămână de rugăciune, doresc să fi eliberat de sub puterea lui Satana. Vă iubesc pe amândoi, şi nu pot să stau liniştită văzându-vă sub ispită, la fel de slabi ca orice alt om. Vă rog mult să veniţi şi să-L căutăm împreună pe Dumnezeu. Voi nu staţi bine cu Dumnezeu. Nu sunteţi în armonie cu Spiritul lui Hristos. Aveţi eu-l foarte mare, ceea ce vă ţine departe de Dumnezeu.

Vă spun că lucrarea pe care mi-a dat-o Domnul să o fac, nu a suferit şi nu pare să sufere nici pe jumătate din partea celor ce se împotrivesc pe faţă, decât suferă din cauza celor ce sunt aparent prieteni, care par să apere Mărturiile, însă ei sunt cu adevărat cei ce le atacă, le slăbesc influenţa şi le fac fără efect. Mă întrebi dacă spun aceasta în dreptul tău? Da, fratele meu. Îmi pare rău să spun aceasta, şi o spun foarte hotărât. Dacă părăseşti locul acesta în starea în care eşti, am mari temeri că nu vei mai vedea niciodată clar drumul spre lumină. Dacă nu ţi-ai fi deschis mintea faţă de scepticism şi necredinţă, faţă de invidie, gelozie şi bănuieli rele,[194] şi dacă nu te-ar fi ajutat şi alţii să faci aşa, nu ai fi fost în poziţia în care eşti acum înaintea lui Dumnezeu. Sănătatea ta este distrusă, dar nu permite minţii tale să apuce pe o direcţie greşită, căci odată ce ai pornit în direcţia rea, îţi va fi foarte greu să te întorci. Ai făcut aceasta încetul cu încetul de ani de zile. Frate Butler, vreau să fiu în armonie cu Dumnezeu şi în armonie cu tine. Aş vrea să cazi pe stâncă şi să fii zdrobit. Lasă eu-l să moară; Hristos să fie întronat în inimă. Frate, îţi spun că eu nu am cel mai mic folos din străduinţa de a te face să fii în regulă. Cazul tău mi-a fost prezentat. Îţi cunosc temperamentul, şi ştiu că dacă cineva a avut vreodată nevoie de puterea convertitoare a harului lui Dumnezeu, tu ai acum această nevoie. Vreau să vii la această săptămână de rugăciune, ca să-L căutăm împreună pe Dumnezeu. Eu-l să fie sfărâmat. Aceasta trebuie să se întâmple mai devreme sau mai târziu, dacă vrei să fii salvat. Isus te iubeşte şi vrea să lucreze pentru tine şi să te cuprindă în braţele Lui puternice dar, cât de multă nevoie ai ca vederea ta spirituală să fie unsă. Există multe lucruri pe care nu le vezi clar, iar sufletul tău este în primejdie. Doresc ca sora Butler să bea cu înghiţituri mari din izvorul vieţii, ca Hristos să fie în ea o fântână de apă ce ţâşneşte în viaţa veşnică.

 

                                                                       (semnat) Ellen G. White [195]