Scrisoarea 35a, 1895 - Către C.H. Jones

Scrisoarea 35a, 1895 - Către C.H. Jones

Scrisoarea 35a, 1895
Cooranbong, N.S.,
8 iulie 1895

 CĂTRE C.H. JONES

 

Iubite frate Jones,

Aceasta este o scrisoare către Edson, e tot ce pot să trimit în America cu această poştă. Mi-ar plăcea tare mult să te văd şi să vorbesc cu tine, dar aceasta nu se poate. Te rog să ai grijă ca această scrisoare să fie copiată şi trimisă fratelui Olsen, sorei Ings, fratelui Lockwood, fratelui Harper şi una mie, iar originalul să-l trimiţi lui Edson.

Ne bucurăm să vă spunem că perspectiva este bună aici. Nu cunosc niciun loc, oriunde am căutat, care să aibă atât de multe înlesniri favorabile şi avantaje, ca locaţia aceasta din Cooranbong. Terenul împrejmuit este exact ceea ce au nevoie studenţii pentru sănătatea lor fizică. Cei care au venit aici slabi şi palizi, acum sunt rumeni şi viguroşi, şi au un apetit bun. Nu se foloseşte niciun fel de carne, şi cu toate acestea toţi lucrează din greu şi, după cum spune fratele B., se înaintează tot aşa de mult ca şi cum tot timpul lor ar fi acordat pentru studiu. Pământul a fost sărăcit. El va produce roade. O parte din pământ este sărac, şi la fel am găsit şi în alte părţi pe care le-am vizitat; aici este şi pământ bun, şi pământ slab. Până acum nu s-a acţionat pe baza luminii ca şcolile noastre să aibă munca manuală inclusă în program. Domnul a ştiut că putea să-l educe mai bine pe Adam dându-i o ocupaţie, şi Domnul poate impresiona mai uşor minţile omeneşti dacă le dă ceva de făcut.

Tocmai m-am întors de la cea de a doua adunare din dimineaţa aceasta, cea de la ora şase. Ieri au fost prezenţi douăzeci şi şase, iar astăzi douăzeci şi patru. Azi noapte a îngheţat tare, iar în dimineaţa aceasta pământul este alb. Domnul a revărsat binecuvântarea Lui peste mine dându-mi putere în rugăciune, şi Duhul Sfânt S-a odihnit peste mine. Cu toţii am fost încurajaţi şi binecuvântaţi. Au fost rostite paisprezece mărturii bune, după ce le-am vorbit clar şi ţintit [1408] arătându-le ce pot să fie ei şi ce pot să facă pentru Domnul, cooperând cu El în marea lucrare de muncă altruistă, în căutarea de a salva sufletele care pier fără Hristos. Domnul mi-a dat cuvinte pe care să le rostesc, am lăudat pe Dumnezeu pentru Duhul Lui cel Sfânt care convinge, converteşte, dă mângâiere şi binecuvântează. Apoi am avut privilegiul de a asculta paisprezece mărturii. Domnul Îşi va face partea, dacă agentul uman se va supune controlului exercitat de Spiritul Sfânt. Dacă noi ne consacrăm lui Dumnezeu cu trup, suflet şi duh, El va face întocmai aşa cum a spus: va fi găsit de toţi cei ce-L caută cu stăruinţă. Având prezenţa şi binecuvântarea lui Dumnezeu, ne vom folosi cu siguranţă talentele. Am căutat să-i impresionez pe tineri cu gândul că Dumnezeu a făcut toate proviziile. Că ei, în mod individual, trebuie să fie găsiţi în Hristos, să nu fie găsiţi în lipsă cu nimic. O rugăciune umilă, abia îngăimată, dacă este înălţată în credinţă, şi dacă este adresat un apel păcătosului, dacă este plină de iubire, chiar dacă nu este în mod evident şi critic corectă în limbaj, dacă în ea este văzut spiritul lui Isus Hristos, este cu totul acceptabilă în faţa lui Dumnezeu. În mod individual putem, dacă vrem, să fim o putere pentru Dumnezeu, dacă inimile noastre sunt pline de căinţă, blânde şi smerite. Lumina şi adevărul nu pot să crească pentru noi, decât dacă le lăsăm să lumineze.

Iubite frate Jones, este nevoie ca Pacific Press să stea în Dumnezeu, fără să fie supusă niciunei puteri omeneşti de control, în acţiunile ei. Voi nu trebuie să aveţi impresia că trebuie să căutaţi aprobarea celor cu autoritate din Battle Creek dacă să urmaţi o anume linie în lucrare sau nu, despre care aveţi convingerea că trebuie să o faceţi. În faţa Domnului trebuie să fiţi voi răspunzători. Toată lumina care mi-a fost dată până acum de Dumnezeu arată că instituţiile care sunt în afară de Battle Creek nu trebuie să fie absorbite de Battle Creek. Aceasta ar vătăma ambele părţi. Fiecare parte trebuie să stea în armonie una cu cealaltă, totuşi să-şi păstreze individualitatea în acţiune, fiind răspunzătoare faţă de Dumnezeu şi numai faţă de El. Dacă una urmează o cale de acţiune egoistă, sau de a absorbi totul prin mijloace drepte sau nedrepte, vocea mea nu poate sta în tăcere. Voi fi auzită, căci Dumnezeu mi-a dat [1409] cuvântul Lui. Eu privesc consolidarea în unitate, în ajutorare reciprocă, ca pe un principiu sănătos, dar nu dau şi nu pot să-mi dau influenţa pentru o consolidare prin contopirea instituţiilor într-o singură mare instituţie, şi aceasta să fie cea din Battle Creek, puterea care pune în mişcare, vocea care dictează şi îndrumă. În a face aşa, eu văd că este pericol. Sunt sigură, după lumina pe care mi-a dat-o Dumnezeu, că bărbaţii, unii dintre cei mai importanţi manevranţi la Battle Creek în comitete, mai întâi au nevoie să mărturisească lui Dumnezeu faptul că au respins pe soli şi solia pe care El a trimis-o. Apoi vom vedea totul stabilit după modelul Duhului Sfânt, şi nu după mintea bărbaţilor imperfecţi care nu se află sub stăpânirea lui Dumnezeu. Te avertizez să nu mergi pe urmele lor; căci Dumnezeu este în controversă cu ei şi nu va sluji planurilor lor egoiste, nici nu va accepta jefuirea adusă ca jertfă. Ceea ce ei pe nedrept cer pentru ei înşişi, sunt foarte geloşi să acorde şi altora. Dumnezeu urăşte lăcomia, care este idolatrie. Îţi spun în temere de Dumnezeu, stai în Dumnezeu ca să faci voia Lui, ca să păzeşti căile Domnului, să faci dreptate şi judecată. Să nu trădezi încrederea sacră, căci aceasta fac unii din cei aflaţi în poziţii de răspundere la Battle Creek. Umblă umil şi blând în faţa lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu vede cea mai mică nedreptate faţă de vreunul dintre copiii Săi, va pedepsi aceste lucruri. În felul în care i-au tratat pe unii, ei nu au făcut aşa cum trebuiau să facă. Ei au apucat cu lăcomie fiecare dolar posibil (dobândit prin talente date de Dumnezeu), spunând, „o facem pentru cauza lui Dumnezeu.” Acest fel de purtare, Dumnezeul îl detestă; motivul este că în felul acesta El este reprezentat greşit, dezonorat, iar sufletele sunt puse în pericol dacă nu chiar ruinate, din cauza spiritului lor apucător, natural şi cultivat, de a se scoate pe ei înşişi în evidenţă. Ei au nevoie de inimi şi caractere noi, înainte ca planurile şi proiectele lor să poată fi adoptate în siguranţă. Domnul Dumnezeu este stăpânitor peste lume, domnitor peste supuşii Lui.

Dumnezeu ar fi vrut ca Pacific Press Publishing House să fie liberă şi curată, neîmpiedicată de nicio putere. Dumnezeu ar vrea ca fiecare dintre instituţiile Lui să se ridice deasupra atmosferei îngheţate în care stă agentul omenesc dacă este lăsat în voia lui însuşi. Fiind înclinat să trăiască şi să respire, el trebuie să trăiască şi să respire în [1410] atmosfera sfântă, curată, dătătoare de viaţă, a cerului, căci altfel sentimente, planuri şi hotărâri vor împovăra şi vor stânjeni mişcările noastre de înaintare cerească. Nu pot scrie mai mult, dar celui înţelept un cuvânt îi este destul. (Trimite-mi o copie a acestei scrisori).

Te salut cu mult drag pe tine şi familia ta!

Ellen G. White [1411]