Scrisoarea 40, 1893 - Către Mccullagh și soția sa

Scrisoarea 40, 1893 - Către Mccullagh și soția sa

Scrisoarea 40, 1893
7 septembrie 1893,
Hastings,
Noua Zeelandă

CĂTRE S. MCCULLAGH  ŞI SOŢIA SA
INFLUENŢA  VASTĂ  A  SOŢIILOR

 

Cu tristeţe mărturisesc că am aflat de durerea voastră. Vă înţeleg în privinţa bolii fiicei voastre, şi cu toţii ne rugăm pentru voi. Dar, fratele şi sora mea, există un lucru care trebuie făcut atât pentru voi înşivă, cât şi pentru copilul vostru, şi am speranţa că această lucrare va fi făcută. Permiteţi-mi însă să vă spun că, dacă nu sunteţi dispuşi să învăţaţi nu veţi obţine, nu veţi putea obţine experienţa creştină care este atât de esenţial ca fiecare dintre noi să o aibă.

Am fost mult îndurerată când m-am gândit la familia voastră, mă doare inima de fiecare dată când mă gândesc la voi. Soră McCullagh, tu nu ai acea experienţă creştină, care se obţine prin umblarea zilnică pe urmele lui Isus. Toată viaţa ai urmat propria ta voie şi cale, şi nu ai tăria de caracter care vine doar prin acţionare perseverentă din principiu. Tu ai impulsuri bune şi poţi vorbi cuvinte drepte, dar de multe ori pierzi legătura cu Hristos, pentru că nu eşti condusă şi călăuzită de Duhul lui Dumnezeu. Experienţa ta creştină este capricioasă, pentru că impulsurile tale au fost aduse în viaţa ta religioasă, iar atmosfera care înconjoară sufletul tău este mai mult pământească decât cerească.

Tu ai o influenţă dominantă asupra soţului tău, şi dacă inima ta ar fi o vistierie umplută cu cuvântul lui Dumnezeu, dacă mintea ta ar fi un canal [1204] prin care Dumnezeu să poată lucra, ai putea fi o mare binecuvântare pentru el. Dar acest lucru nu este aşa, şi nici nu a fost. Tu nu ai obţinut acele calificări esenţiale pe care soţia unui slujitor ales al lui Dumnezeu ar trebui să le aibă şi, prin urmare, nu poţi să dai ajutor spiritual şi sfat înţelept soţului tău. Prin cuvintele tale ai plantat suspiciuni în mintea lui. Ai sugerat gânduri cu privire la fraţii săi de credinţă, pe care el niciodată nu le-ar fi avut, dacă nu i le-ai fi sugerat. Astfel, au fost semănate seminţe care sunt gata să încolţească în orice ocazie favorabilă.

Sora mea, harul transformator al lui Hristos trebuie să fie adus în inima şi mintea ta. Când influenţa acestui har va fi văzută în viaţa ta, nu vei mai fi o piedică şi o cauză de poticnire pentru soţul tău, prin aducerea în atenţia lui a lucrurilor pe care alţii le-au spus şi făcut, şi care tu crezi că se reflectă asupra lucrării sale de slujire. Nemulţumirile tale supărătoare în privinţa fraţilor şi surorilor tale, sugestiile pe care le faci în legătură cu ei, nu au acel caracter care să încurajeze Duhul Sfânt să te conducă. Acestea nu stimulează mintea la acţiuni drepte, ci au o influenţă deprimantă asupra ei şi au tendinţa de a o trage în jos.

Uneori fratele McCullagh se gândeşte să nu mai întreţină vederile greşite pe care le-a primit, dar cuvintele tale sunt ca şi otrava pentru mintea lui. Vrăjmaşul continuă să prezinte părerile tale despre diferite chestiuni, iar fratele McCullagh decide: Este aşa cum spune soţia mea. La rândul său, el crede şi vorbeşte de rău pe alţii şi făcând astfel, mănâncă roadele care au fost culese din pomul cunoştinţei, interzis de Dumnezeu. [1205]

Soţia unuia dintre lucrătorii noştri şi-a torturat soţul, un om cu o minte foarte sensibilă, cu sugestii similare cu cele pe care le-ai rostit tu. Ea a aruncat suspiciuni neadevărate asupra cuvintelor şi acţiunilor altora, şi a prezentat punctele ei de vedere într-o lumină aşa de puternică, încât soţul ei a crezut că ea posedă o intuiţie superioară în caracter. Domnul mi-a dat un mesaj pentru acest frate şi această soră, dar niciunul dintre ei nu l-a primit. El a crezut că are dreptate crezând că soţia lui are discernământ superior, şi a crezut că sugestiile ei erau perfect adevărate. Orice efort făcut pentru a-l lumina sau pentru a-i elimina impresiile greşite pe care le-a primit, au fost privite ca având scopul să-l înşele. Limba nesupusă a soţiei sale a fost în mod constant la lucru. Orice străduinţă de a-l scăpa de cădere a fost interpretată de ea ca o dorinţă de a pune pe altcineva în locul lui. Fraţii lui au lucrat cu toată puterea lor ca să-l salveze, dar planurile lor au fost interpretate ca fiind nişte planuri stabilite în cele mai mici amănunte pentru a strica influenţa lui. Astfel, lucrarea lui Dumnezeu a fost contracarată de influenţa de acasă.

Am văzut că Dumnezeu avea să ia această problemă în mâinile Lui, pentru că nimic altceva decât judecata lui Dumnezeu nu putea salva pe om sau să elimine orbirea adusă asupra altora de impresiile greşite care au fost lăsate. Într-un mod cu totul neaşteptat, sora _____ a paralizat. Limba ei a fost adusă la tăcere pentru totdeauna, ea nefiind în stare să vorbească mai mult de un cuvânt sau două. Astăzi, ea este un invalid neputincios, obligată să fie ridicată dintr-un loc în altul. Ea trăieşte, dar este ca un om mort, cu excepţia faptului că este o povară şi o grijă pentru cei din jurul ei. Mintea ei, odată activă în a crea neîncredere, este ca mintea unui copil. Astfel, un talent care, dacă ar fi fost corect întrebuinţat, ar fi făcut bine bisericii şi lumii, a ajuns în ruină. Atât soţul cât şi soţia sunt aproape inutili în lucrarea Domnului. [1206]

Îţi scriu aceste lucruri pentru a-ţi arăta ce poate face o persoană atunci când e condusă de vrăjmaş. Era nevoie de experienţa fratelui _____ pentru cauza şi lucrarea lui Dumnezeu şi, dacă el ar fi permis ca Duhul Sfânt să-l influenţeze, ar fi fost un instrument puternic în mâna lui Dumnezeu. Dar Satana a triumfat, şi soţia lui rămâne ca un monument al neplăcerii lui Dumnezeu.

Puterile spirituale şi mentale ale fratelui _____ puteau să fie puternice şi viguroase. Dar ele nu au fost astfel, pentru că un cancer mânca viaţa lui spirituală. Când un sfat i-a fost dat de către fraţii săi, sfat care ar fi trebuit să-l ajute, suspiciunile sale au fost trezite imediat; aluatul neîncrederii a început să lucreze. Suspectând că a fost conceput un plan pentru a strica influenţa lui şi pentru a-l înlocui, el a respins sfatul pe care ar fi trebuit să-l primească cu recunoştinţă. Cei care încercau să-l ajute au fost priviţi cu o neîncredere care nu avea niciun fundament în adevăr. Planurile făcute pentru a-l păstra pentru lucrarea şi cauza lui Dumnezeu, au fost criticate şi privite ca născociri pentru a-l da jos.

Nici el, nici soţia sa nu au acceptat principiile reformei sănătăţii, în special din cauza insinuărilor ei şi a interpretărilor greşite făcute de ea. Înarmaţi pe deplin pentru a rezista luminii, el a întrat în controversă pe faţă cu Dr. Kellogg cu privire la problema sănătăţii, ajungând să ridiculizeze reforma alimentară. Atât el cât şi soţia lui, au utilizat produsele alimentare care nu puteau decât să le aducă boala.

S-a decis ca la o anumită adunare de tabără, brânza să nu fie vândută celor prezenţi, dar ajuns acolo, Dr. Kellogg a constatat cu surprindere că o mare cantitate de brânză a fost achiziţionată pentru vânzare la băcănie. El şi alţii au obiectat faţă de acest lucru, dar cei responsabili de [1207] băcănie au spus că brânza a fost cumpărat cu acordul fratelui _____, şi că ei nu-şi puteau permite să-şi piardă banii investiţi în ea. La aceasta, Dr. Kellogg a întrebat care e preţul brânzei, şi a cumpărat întreaga cantitate de la ei. El a urmărit problema de la cauză la efect, şi a ştiut că unele alimente, în general considerate a fi sănătoase, sunt foarte dăunătoare. Dar să ne imaginam surpriza celor care au studiat problema stilului de viaţă sănătos, să vadă că fraţii lor lucrează contrar cu principiile drepte. Aşa a fost până în momentul Conferinţei Generale de la Minneapolis. Am stat pe câmpul de luptă aproape trei ani, dar în acea vreme, schimbări hotărâte au avut loc în rândul poporului nostru, şi prin harul lui Dumnezeu, am câştigat victorii hotărâte.

În timp ce eram în California, am avut aceeaşi experienţă cu fratele E.P. Daniells. El era un vorbitor puternic, şi după toate aparenţele avea o conducere bună asupra adunărilor lui. Soţia sa avea abilitate şi influenţă neobişnuită, şi amândoi erau în serviciul Conferinţei, pentru că influenţa ei era egală cu a lui. Dar cursul acţiunii lor nu a fost în armonie cu principiile adevărului. Cândva, fratele Daniells a luat poziţie puternică pentru reforma sănătăţii. Dar el era de un temperament foarte nervos, şi odată ce a pierdut deţinerea principiilor drepte, a dărâmat orice barieră şi prin practica sa, a mers contrar căii pentru care a pledat cu tărie în învăţătura sa. Soţia lui putea să-l fi ajutat mult în acest punct, dar nu a făcut-o.

Mustrări şi avertismente au fost trimise la amândoi, şi el le-a primit întotdeauna. Soţia lui, aparent le-a primit şi ea, dar a continuat să-şi [1208] aştearnă masa aşa cum a ales, fără a ţine seama de principii. Copiii lor au crescut pe lângă ei şi au văzut că practicarea adevărului din partea părinţilor, nu era în conformitate cu mărturisirea lor. Mama a umplut masa cu alimente care satisfăceau pofta, dar care practic nu susţineau viaţa în modul cel mai bun. Tatăl era foarte liberal, prea liberal în unele lucruri, dar el nu părea să înţeleagă că trebuie să fie guvernat de principiu.

Această indulgenţă şi conducere greşită a dus la rezultate triste. Pentru un timp, tatăl a încercat să menţină disciplina corectă, dar mama a contracarat lucrarea lui prin fapte contrare cerinţelor exprimate de el. Copiii au fost răsfăţaţi, cu scuza că tatăl lor era prea strict, prea scrupulos, şi lor li s-a cerut ca el să nu afle nimic despre asta. Astfel, copiii au fost educaţi să înşele, pentru ca disciplina să poată fi împiedicată.

Astăzi, această familie nu are nicio legătură cu adevărul. Din cauza conducerii greşite, tatăl, mama şi copiii sunt pierduţi pentru cauza lui Dumnezeu. Ei culeg ceea ce au semănat. [1209]