Scrisoarea 41a, 1893 - Către S.N. Haskell

Scrisoarea 41a, 1893 - Către S.N. Haskell

Scrisoarea  41a, 1893
Wellington, N.Z.,
12 mai 1893

CĂTRE  S.N. HASKELL

 

Iubite frate Haskell,

Ne-am bucurat să primim scrisoarea ta şi să auzim câteva informaţii care nu au ajuns încă la noi. Nu am primit ultimele numere din Buletin.

Mă bucur că aţi avut o conferinţă aşa de bună. Sunt atât de bucuroasă că ai curaj şi, în credinţă şi putere, poţi să stai în faţa poporului. Laud pe Tatăl Meu ceresc, că lumina ta poate străluci în raze clare şi constante şi că poţi da trâmbiţei un sunet clar. Dar nu am aflat nimic despre fratele Smith, din scrisorile primite.

De ce sunt toţi atât de tăcuţi, cu privire la acest caz? Pe ce drum a apucat el? Simt un profund interes pentru fratele Smith, şi sunt foarte doritoare ca el să stea în lumina clară. De ce a făcut ceea ce a făcut? De ce a făcut vizibilă diferenţă de opinie faţă de fratele Jones? Ce motive l-au determinat la acţiune? S-a justificat el? Ce poate spune despre afişarea înaintea lumii a opiniilor opuse? De ce a pus în revistă acel articol al fratelui Jones? Dacă tu ştii, te rog să mă luminezi şi pe mine, pentru că nu pot să înţeleg ce înseamnă toate acestea. Eu vreau ca fratele Smith să stea în libertatea fiilor lui Dumnezeu, iar dacă el nu face asta, atunci va fi un canal de întuneric prin care Satana poate lucra pentru a nedumeri şi pentru a descuraja alte suflete.

Am primit dovada bunătăţii tale prin faptul că ai primit acea notă a fratelui Fulton. Să faci ceea ce doreşti în această privinţă, şi rugăciunea mea este ca Domnul să te conducă, să te binecuvânteze şi să te ghideze în toate căile tale.

Cât timp soţia ta trăieşte, probabil că trebuie să fii aproape de ea. Când viaţa ei se va stinge, vom fi mai mult decât bucuroşi să te vedem aici, dacă va fi voia Domnului. Nu putem vedea [1183] câtuşi de puţin perspectiva de a pleca de aici când cei doi ani se vor încheia, oricât ne-am bucura să facem acest lucru, dar ne bucurăm să facem voia Domnului în tot ceea ce facem.

Am avut o masă îmbelşugată în citirea Buletinului, şi am fost atât de bucuroşi că ai putut să iei o parte atât de activă la reuniune. Suntem foarte doritori ca mâinile înaintate în vârstă să poată ţine steagul sus, desfăşurat ferm cu putere neşovăitoare. Aceasta este voia Tatălui nostru ceresc. Aş fi dorit ca fratele Butler să iasă din umbra morţii şi să intre în camera luminii şi strălucirii. Profeţia lui cu privire la Willie a fost pe cât de falsă, pe atât de nedreaptă şi nemiloasă. El nu şi-a retras niciun cuvânt din acuzarea pe care a pronunţat-o asupra lui Willie.

Nu am niciun îndemn să îi scriu ceva. Sărmanul om, îmi pare aşa de rău pentru el! Dar de ce nu încearcă să îl ajute aceia care l-au condus în această dificultate, şi de ce nu recunosc ei în faţa lui, că acest curs este greşit şi să ia pietrele de poticnire din calea lui? Să-l ferească Domnul să coboare în mormânt, jelind peste nişte oase sfărâmate. Restauratorul cel mare îl va vindeca dacă el va simţi nevoia de a fi vindecat. Dacă el se simte sănătos şi nu are nevoie de medic, atunci va rămâne nevindecat, nerefăcut.

Această scrisoare trebuie să o ridice în curând poştaşul. Mult respect pentru sora Haskell şi pentru tine. Aveţi curaj în Domnul. Bucuraţi-vă  întotdeauna în Domnul, şi iarăşi zic, bucuraţi-vă.

Cu stimă,
Ellen G. White [1184]