Scrisoarea 59, 1890 - Către U. Smith

Scrisoarea 59, 1890 - Către U. Smith

Scrisoarea 59, 1890
Battle Creek, Michigan,
8 martie 1890

CĂTRE U. SMITH

 

Frate Smith,

Deşi scrisoarea pe care ţi-am trimis-o nu pare a avea influenţa pe care aş fi vrut să o aibă, încă nu te las, nu vreau să te las.

Cu o noapte înainte, Domnul mi-a deschis înţelegerii multe lucruri. Mi-a fost descoperit clar care este influenţa ta, ce a fost ea la Minneapolis. Am ştiut, căci zi de zi Domnul mi-a descoperit aceasta, şi tot timpul după această întâlnire am ştiut că eşti înşelat şi îi înşeli şi pe alţii, aşa că în ziua socotelilor finale nu te vei întâlni doar cu felul tău de acţiune, ci şi cu rezultatele influenţei tale asupra altor minţi. Tu ai refuzat mărturiile ce mi-au fost date de Domnul pentru tine şi ai lucrat ca să le faci fără efect, aşa cum au făcut Core, Datan şi Abiram. Tu ai făcut aceasta şi aceasta îţi este imputat în cărţile din ceruri.

Tu ai întărit mâinile şi minţile unor oameni ca Larson, Porter, Dan Jones, Eldridge, Morrison şi Nicola şi, prin ei, a multor altora. Toţi te citează, şi duşmanul neprihănirii priveşte cu plăcere.

Am fost avertizată cu privire la această stare de lucruri încă din 1882. Mi s-a arătat ceea ce va fi dacă prin lucrare serioasă, nu vei ieşi din dificultăţile în care erai implicat. Ai mărturisit vreodată profesorului [599] Bell în legătură cu poziţia şi lucrarea făcută atunci? Ai lăsat ca acest păcat să meargă înainte la judecată, ca să fie şters când va veni înviorarea şi când El are să-L trimită pe Isus?

Noaptea trecută mi s-au descoperit clar unele lucruri. În ce poziţie cu mult mai bună ai fi astăzi, dacă ai fi crezut cuvintele pe care Domnul mi le-a dat pentru tine la Minneapolis, şi cât de mult ai fi putut face ca să opreşti curentul necredinţei ce s-a revărsat atât de rapid la acea întâlnire. Ţi-am prezentat lucrurile pe care Domnul mi le-a  prezentat în timp ce eram în Elveţia, cât şi în 1882.

Tu ai întărit mâinile făcătorilor de rele. Gândeşte-te câţi s-au unit cu Core, Datan şi Abiram. Două sute cincizeci de căpetenii, oameni cu renume în Israel. Ei au luat o poziţie la fel de fermă, cum ai luat şi tu. Ei au lucrat la fel cum ai lucrat tu. Poporul a crezut în Core, Datan şi Abiram pentru că ei le-au prezentat lucrurile într-o lumină falsă. Ei au crezut sincer că aceşti oameni erau drepţi. Ei au auzit atâtea reprezentări false, şi că Moise şi Aaron ar fi cu totul greşiţi, dar rezultatele au dovedit cine era drept şi cine era rău. Core, Datan şi Abiram au făcut o lucrare similară cu cea pe care o faci tu.

Am o mărturie clară pentru fraţii Rogers şi Larson, pentru Dan Jones, dar aceştia adaugă la impresiile care deja  ţi-au întunecat şi încâlcit mintea, pentru că ei sunt chiţibuşari mari, în special Larson şi Porter. Larson este educat pentru dispute. Antrenamentul său, modelarea aceasta asupra lui, trebuie să fie şterse şi chipul lui Hristos să fie pus în loc, altfel sufletul lui este pierdut. [600]

Poziţia ta a întărit elementele care există în această întâlnire, ceea ce m-a constrâns să dau o mărturie de care aş fi vrut să fiu scutită, dar nu îndrăznesc să tac. Cei fără experienţă, Larson, Porter, Dan Jones şi alţii care nu m-au cunoscut din experienţă pe mine şi lucrarea mea, sunt nevinovaţi comparativ, însă tu care ai cunoscut-o încă din tinereţe, vei purta greul responsabilităţii. Tu nu ai ţinut cont de lumina pe care mi-a dat-o Dumnezeu. Prin atitudinea şi cursul pe care l-ai urmat, ai făcut fără efect mărturia şi influenţa care ar fi trebuit păstrată vie şi întărită de tine, de vocea ta, de pana şi aderenţa ta la acestea. Dar nu ai făcut aşa şi trebuie să înduri rezultatele.

Am mărturii pe care le adresez către diferiţi oameni şi le voi mai adresa, cu toate că umblarea ta este de un asemenea caracter încât spune că mărturiile nu sunt de încredere; şi tu formezi oameni ca Larson care, ca şi fratele Morrison, a studiat cărţi ale necredincioşilor pentru a întâmpina oponenţii cu argumente. Mi s-a arătat că influenţa ta va fi primită, necredinţa lor va fi întărită, şi când Dumnezeu le va trimite o mustrare, ei vor face cum ai făcut şi tu, aruncându-mi în faţă ceva ce a spus sau a făcut cineva, sau ceva ce unii cred în mod neîntemeiat că văd pe calea mea, care i-ar autoriza să întoarcă spatele mărturiei, să umble ca tine, departe de orice influenţă pe care Dumnezeu ar vrea să o exercite asupra lor,  prezentându-te ca scuză pentru că ei fac astfel; iar apoi, când aceia la care ai contribuit ca vederea spirituală să le fie sucită, vor accepta sofisticăriile lui Satana în locul adevărului pur şi nepângărit, şi [601] ei vor fi prinşi în cursă şi luaţi, la uşa cui vor fi păcatele lor? Tu îndrepţi minţile lor împotriva mărturiilor Spiritului lui Dumnezeu. Tu îndrepţi paşii lor pe o cale pe care nu Dumnezeu te-a condus. Orbii spiritual îi conduc pe aceia pe care i-ar fi putut conduce pe calea credinţei, a încrederii şi a păcii.

Îţi spun în numele Domnului, Dumnezeului lui Israel, şi tu şi ei veţi cădea în groapă. Tu nu ştii ce lucrare iese din mâinile tale, dar într-o zi o vei vedea aşa cum este în realitate. Tu ai dovada lucrării pe care mi-a dat-o Dumnezeu, dovadă pe care aceşti oameni nu o au. Eu nu mă pot armoniza cu tine şi cu spiritul pe care l-a manifestat fratele Butler. Îţi spun că nu este de la Dumnezeu, este un alt spirit. Din nou te implor să cazi pe Stâncă şi să fii zdrobit, dacă Domnul a vorbit vreodată prin tine. Tu eşti în cel mai mare pericol, iar alţii care cred că trebuie să vadă cum vezi tu, să creadă cum crezi tu, îşi pun sufletele în pericol. Ei au lumină, dar nu vor să o vadă. Ei au dovada, dar nu vor să o recunoască.

Nu pot suporta gândul să fii lăsat ca şi Core, Datan şi Abiram. Oricine se uneşte cu tine şi nu umblă în lumina Domnului ci în scânteile propriilor tăciuni, va apune în întuneric.

Eu simt cea mai gingaşă compasiune pentru tine. Mi-aş da viaţa torturii şi morţii, dacă aceasta ar salva sufletul tău. Tu cunoşti experienţa altora care au umblat pe aceeaşi cale pe care ţi-ai pus acum picioarele. Repeţi istoria acelora care au dispreţuit sfatul şi au făcut mărturiile fără efect. De ce nu schimbi această ordine de lucruri înainte de a fi prea târziu, [602] prea târziu pentru totdeauna? Nu poţi să faci binele să fie rău şi adevărul minciună, nici nu poţi face din minciună adevăr şi din rău, bine.

Prin influenţa ta, faci ca alţi oameni care au făcut acelaşi lucru înaintea ta, şi închizi uşa sufletului aşa ca, dacă  Dumnezeu trimite lumină din cer, nicio rază de lumină să nu pătrundă în sufletul tău pentru că tu ai închis uşa ca să nu poată intra.

Pericolele ultimelor zile sunt asupra noastră, într-un timp când noi trebuie să căutăm lumină, putere, har şi slavă, într-un timp când avem nevoie să fim legaţi mai strâns de cer, pentru ca raze de lumină să fie trimise de la tronul lui Dumnezeu, când îngeri cereşti slujesc acelora care vor moşteni mântuirea.

Avem nevoie mai mult ca oricând să ne înţelegem căile. Ele merg pe alături din cauza necredinţei, din cauză că lipseşte discernământul spiritual pentru a deosebi mesagerii lui Dumnezeu, şi în mijlocul pericolelor ce se înmulţesc pe calea noastră, avem nevoie să depindem tot mai puţin şi mai puţin de înţelepciunea şi de sofismul uman, şi să ne lipim tot mai strâns de singura putere care ne poate fi un refugiu în faţa acestora şi în faţa pericolului de a ne închide uşa ca puterea lui Hristos să nu ne poată atinge mai mult decât i-a atins pe iudei. Vrei tu să fii unul din aceia care întăreşte pe împotrivitori? Vrei să fii găsit ca Core, Datan şi Abiram într-un timp ca acesta? Hristos întreabă, „când va veni Fiul omului, va găsi El credinţă pe pământ?” (Luca 18:8)

După ce, prin purtarea ta ai stricat minţile şi credinţa în mărturii, ce ai câştigat? Dacă tu ţi-ai recâştiga [603] credinţa, cum vei putea să înlături impresiile de necredinţă pe care le-ai semănat în alte minţi?

Nu te strădui atât de tare să faci lucrarea pe care o face Satana. Această lucrare a fost făcută la Minneapolis. Satana a triumfat. Această lucrare se face aici.

Cu o noapte în urmă mi s-a arătat că dovezile cu privire la legăminte erau clare şi convingătoare. Tu, fr. Dan Jones, fr. Porter şi alţii, vă folosiţi  puterile de investigare pentru nimic, pentru a produce o explicaţie cu privire la legăminte diferită de poziţia prezentată de fratele Waggoner. Dacă aţi fi primit adevărata lumină care stăluceşte, nu aţi fi imitat, şi nu aţi fi mers pe acelaşi fel de interpretare şi construire greşită a Scripturilor, aşa cum au făcut iudeii. Ce i-a făcut pe ei atât de zeloşi?  De ce se agăţau ei de cuvintele lui Hristos? De ce Îl urmăreau spionii ca să prindă cuvinte pe care să poată să le repete, să le interpreteze greşit şi să le sucească aşa încât să însemne ceea ce  minţile lor nesfinte vroiau să le facă să însemne? În acest fel, înşelau ei poporul. Ei născoceau lucruri false. Ei făceau din acele lucruri mijloace pentru a întuneca şi rătăci minţile.

Problema legămintelor este o chestiune clară şi va fi primită de orice minte sensibilă şi lipsită de prejudecăţi, dar Domnul mi-a dat o vedere din interior a problemei. Tu te-ai întors din faţa luminii clare, de teamă că problema Legii în Galateni avea să fie acceptată. Legat de Legea în Galateni, eu nu am nicio povară şi niciodată nu am avut, şi ştiu că fraţii Smith, Porter, Jones sau oricare altul, nu va fi pregătit să primească lumina, fie să-şi [604] întărească, fie să-şi dezminţească poziţia, până când fiecare din voi nu veţi fi oameni cu adevărat convertiţi înaintea lui Dumnezeu. După felul în care toţi aţi tratat lumina pe care Dumnezeu v-a dat-o, având în vedere cunoştinţa voastră sau modul în care interpretaţi Scripturile, eu nu cred că veţi fi sub controlul Spiritului lui Dumnezeu, până când nu veţi cădea pe Stâncă şi nu veţi fi zdrobiţi. Dacă întoarceţi spatele razei de lumină de teamă că va fi nevoie să acceptaţi poziţii pe care nu vreţi să le luaţi, lumina aceea devine întuneric pentru voi, aşa încât dacă veţi crede o minciună, în mod sincer veţi pretinde că este adevăr. Eu ştiu despre ce vorbesc. [605]