Scrisoarea 60, 1890 - Către W.A. Colcord

Scrisoarea 60, 1890 - Către W.A. Colcord

Scrisoarea 60, 1890
Battle Creek, Michigan,
10 martie 1890

CĂTRE W. A. COLCORD
(scrisoare incompletă)

 

Iubite frate Colcord,

Am fost atât de presată de multă muncă, de vorbire şi scris, încât nu am avut timp să-ţi scriu. Am să răspund la întrebările tale cât pot mai bine. Nu cred că este vreo capacitate în mine ca să scriu articolele în revistă sau să scriu cărţile pe care le public. Cu siguranţă eu nu le-aş fi putut scrie. În ultimii patruzeci şi cinci de ani am primit lumină şi am comunicat lumina dată din cer poporului cât şi celor la care am putut ajunge. Eu caut să fac voia Tatălui meu din ceruri.

Nu am trecut niciodată printr-un asemenea conflict, aşa o împotrivire hotărâtă faţă de adevăr – faţă de lumina pe care Dumnezeu a binevoit să mi-o dea – ca de la întâlnirea de la Minneapolis încoace. Am simţit tot mereu că trebuie să fac o mişcare decisivă, să ies din acest element al opoziţiei, dar de fiecare dată Domnul mi-a făcut de cunoscut că trebuie să stau la postul datoriei mele şi că El va sta cu mine.

Aceasta a fost cea mai puternică, îndelungată şi persistentă împotrivire pe care am cunoscut-o vreodată. Am acum un scop clar, să scriu experienţa mea în deplinătatea ei imediat ce voi avea timp pentru aceasta, ca aceste evenimente să fie înregistrate în felul în care s-au petrecut. Mulţumesc lui Dumnezeu că victoria a apărut.

Fratele Butler şi fratele Smith sunt oamenii care dacă ar fi stat acolo unde Domnul i-ar fi dorit, ar fi stat de partea mea în loc să mă împiedice în lucrarea pe care Dumnezeu mi-a dat-o s-o fac. Cei ce nu au avut experienţa şi lumina pe care au avut-o aceşti bărbaţi, vor da socoteală doar pentru lumina pe care Dumnezeu le-a dat-o lor. [620]

Dar atitudinea acestor doi fraţi, cuvintele şi influenţa lor, au făcut ca munca mea să fie de o sută de ori mai grea decât ar fi fost dacă ei ar fi stat în sfatul lui Dumnezeu. Dar ei nu au făcut aşa. [621]