Scrisoarea 64, 1901 - Către A.T. Jones

Scrisoarea 64, 1901 - Către A.T. Jones

Scrisoarea 64, 1901
30 iunie 1901

 CĂTRE  A.T. JONES

 

Iubite frate,

Am participat la o adunare din cadrul conferinţei, după ce ai vorbit tu, ieri, şi nu am putut îndepărta povara care a venit peste mine. Felul în care ai vorbit, nu a lăsat cea mai bună impresie asupra oamenilor. În seara aceea am fost foarte împovărată, iar Unul cu autoritate mi-a zis, „spune slujitorului Meu, Alonzo Jones, că el trebuie să fie un bărbat reprezentativ. El trebuie să se îmbrace cu Isus Hristos, şi trebuie să-şi păzească atitudinea şi cuvintele, aşa încât să nu ofere altora ocazia să se scuze pentru că sunt dictatoriali şi poruncitori. Spiritul de asprime, al dorinţei de a conduce, trebuie să fie îndepărtat din predicatorii noştri, din învăţătorii şi din administratorii instituţiilor noastre. Blândeţea lui Hristos este cea care trebuie dată pe faţă.”

Tu ai în mod natural un spirit  dictatorial, şi acesta a crescut odată cu eforturile tale de a eradica relele care au apărut de la adunarea de la Minneapolis încoace. Forţa şi puterea ta constă în a fi legat împreună cu Isus Hristos. John Corliss şi tu însuţi, sunt bărbaţii prin care Dumnezeu poate lucra dacă veţi lăsa cunoştinţa adevărului să fie o lumină arzătoare şi strălucitoare. Oricât de greşită ar fi umblarea altora, să nu se facă aluzii, şi să nu se pună niciun [1755] jug pe gâtul nimănui. Voi trebuie să sfărâmaţi orice fel de jug. Dumnezeu te cheamă să ai inima sensibilă, miloasă, şi să fii amabil atunci când prezinţi invitaţiile binecuvântate ale evangheliei. Fiecare cuvânt să fie acela care, în circumstanţe asemănătoare, ar fi rostit de Mântuitorul.

Este esenţial ca tu să-ţi îmblânzeşti şi să-ţi supui felul de a te adresa, căci altfel vei face rău. Nu-ţi expune trăsăturile naturale de caracter, ci fii îmbrăcat în umilinţă. Tu ai de prezentat adevărul cel mai plin de putere, şi acesta îşi va exercita influenţa, dacă viaţa ta va fi martoră despre relaţia strânsă pe care o ai cu Hristos.

Nu este de niciun folos să dai asprime glasului tău. „Roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor; împotriva acestora nu este Lege. Cei ce sunt ai lui Hristos şi-au răstignit firea pământească împreună cu patimile şi poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să şi umblăm în Duhul. Să nu umblăm după slavă deşartă, provocându-ne unii pe alţii, şi invidiindu-ne unii pe alţii”.

A.T. Jones:

„Mă simt aşa de condamnat în faţa lui Dumnezeu încât mă pocăiesc, şi în remuşcarea duhului meu Îi cer să mă ierte pentru fiecare cuvânt pe care, deşi este adevăr, mai bine ar fi fost dacă nu l-aş fi rostit”. [1756]