Scrisoarea 77, 1889 - Către Mary White

Scrisoarea 77, 1889 - Către Mary White

Scrisoarea 77, 1889
Battle Creek, Michigan, 31 octombrie 1889

 

CĂTRE MARY WHITE

 

Dragă Mary,

Întâlnirile noastre sunt pline de post şi învăţătură. În întâlnirile de la cinci şi opt se văd multe semne de bine. Mărturiile au cu totul alt caracter faţă de ce a fost la oricare altă conferinţă. Şi aşa este de un timp încoace. Tânjesc ca lucrarea să meargă mai profund, şi cred că aşa va fi.

Leroy Nicola a început să se înmoaie şi sper că va cădea pe stâncă şi va fi zdrobit. Ştiu că Domnul lucrează pentru poporul Său şi ştiu că avem nevoie de o credinţă mai mare, apoi va veni şi puterea mai mare.

Am participat la întâlnirea de la ora cinci şi jumătate. A fost o întâlnire bună. A existat Spiritul de cerere serioasă către Dumnezeu pentru a primi prezenţa şi puterea Sa. Domnul a insuflat rugăciunea. Multe mărturii bune au fost rostite.

Surorile noastre din Washington au rostit mărturii hotărâte. Mulţi sunt hrăniţi cu mana cerească. Puterea înălţătoare trebuie să vină de sus – curentul de influenţă spirituală care curge din inima lui Isus Hristos.

Mulţumesc Domnului pentru binecuvântările Sale asupra mea din dimineaţa aceasta. Fii plină de curaj, dragul meu copil, aşteaptă pe Domnul pentru că El este Ajutorul şi sprijinul tău, Avangarda şi Ariergarda ta.

Mă bucur că putem să avem încredere în Dumnezeu şi că putem să-L aşteptăm cu răbdare. Mă bucur că putem şti că ne iartă păcatele, pentru că făgăduinţa Lui este sigură, şi a crede că suntem iertaţi este [469] privilegiul şi datoria noastră. Aceasta Îl onorează pe Dumnezeu. Sper că vom avea mai multă credinţă şi mai puţin din eu.

Ne-am despărţit de sora McOmber în dimineaţa aceasta la ora cinci. Ea s-a bucurat mult de adunare. Ştiu că îi simţi lipsa. Sora Ings este la casa de sănătate şi spune că toate lucrurile sunt în armonie acolo. Dr. Burke cu mâinile sale se ocupă din plin de două instituţii. Sper să aibă succes această ultimă mişcare făcută.

Eu sunt mult mai bine cu sănătatea faţă de anii trecuţi. După ce am ajuns acasă am fost foarte obosită; dar am fost ridicată deasupra slăbiciunilor mele şi sunt bine realmente. Lăudat fie numele Domnului. Eu privesc la Domnul şi mă încred în El. El a făcut toate lucrurile bune.

Îi salut cu dragoste pe copii, pe mama Kelsey şi pe Reba.

 

                                                                                                     Mama [470]