Scrisoarea 82, 1890 - Către W.C. White și soția

Scrisoarea 82, 1890 - Către W.C. White și soția

Scrisoarea 82, 1890
Battle Creek, Michigan,
9 martie 1980

 CĂTRE W.C. WHITE ŞI SOŢIA

 

Dragă Willie şi Mary,

Ieri E. J. Waggoner a ţinut un discurs foarte plin de putere. I-am auzit pe mulţi dintre cei prezenţi, care au mărturisit în unanimitate că Dumnezeu a vorbit prin el. Fratele Smith a fost prezent şi, au spus că a ascultat cu atenţie.

După amiază ne-am întâlnit în capelă. Au fost mulţi de faţă. Fraţii Olsen şi Waggoner au condus adunarea. Domnul mi-a dat un duh de rugăciune. Binecuvântarea lui Dumnezeu a venit peste mine, şi toţi au ştiut că Spiritul şi puterea lui Dumnezeu erau peste mine, şi mulţi au fost foarte binecuvântaţi. Am vorbit cu seriozitate şi hotărâre, şi mulţi au depus mărturie, şi s-au făcut unele mărturisiri; dar schimbarea nu a fost completă, nu am avut biruinţa totală pe care am dorit-o.

În dimineaţa aceasta ne-am adunat în camera dinspre est a tabernacolului. Au fost înălţate multe rugăciuni spirituale, şi au fost făcute multe mărturisiri excelente. Apoi am vorbit din nou. Eram plină, şi am revărsat mărturia mea în avertizări, mustrări şi încurajări. Se produce o schimbare. Acum avem întâlniri ce ţin de la şapte jumătate până la ora nouă a.m., pentru rugăciune şi adunare de părtăşie.

Mărturiile fratelui Olsen sunt pătrunzătoare. Credem că vom vedea salvarea lui Dumnezeu. În dimineaţa aceasta au fost prezenţi fratele şi sora Prescott. Am vorbit fără ocolişuri. Am o libertate perfectă, şi numesc lumina, lumină, iar întunericul, întuneric. Le-am spus ieri că despre cele două legăminte, cred aşa cum am prezentat în Volumul 1 (Patriarhi şi Profeţi). Dacă aceasta este şi poziţia fratelui Waggoner atunci el are adevărul. Noi sperăm în Dumnezeu. [617]

Astăzi ei îl aşteaptă pe Dan Jones.

Am o problemă pe care doresc să o aduc în faţa voastră. Fratele Waggoner aproape că este convins să meargă în Texas şi să meargă împreună cu Sara şi cu mine la Fresno. Eu cred că ar fi bine pentru el să facă aceasta, pentru că nu va mai avea o ocazie aşa de favorabilă cu aşa costuri mici. Scrieţi-mi ce gândiţi cu privire la acest plan. Eu cred că este un plan bun, afară doar dacă voi vedeţi vreun motiv să nu fie dus la capăt.

Scrieţi-mi dacă credeţi că e nevoie de sora McOmber să fie cu Mary. Îmi scrie că va veni pe la noi în această săptămână să o ducă pe sora ei la sanatoriu pentru o operaţie chirurgicală. Scrie-mi cît de des poţi. Eu nu ştiu ce să pun înaintea lui Mary Steward. Fratele Eldridge crede că aici nu este loc de muncă pentru sora Clay, pentru că ei au mai mulţi decât pot folosi acum. Eu o las să stea la mine, să lucreze la scrierile mele. Căpitanul Eldridge crede că acesta este cel mai bun lucru pe care îl pot face, chiar dacă ar fi fost un loc pentru ea ca să se apuce de lucrul pe care intenţionează să-l facă. Ea este o femeie respectabilă.

Mă gândesc că o putem ţine pe Edna la lucru să copieze pentru Fannie. Dacă nu face aceasta, nu ar fi cel mai bun lucru să o reţinem, pentru că nu vom avea ce să-i dăm de lucru. Acum, Mary, tu mi-ai trimis o rochie cu sacul de voiaj din Colorado. Am crezut că am un yard de material ca şi rochia, în cutia cu fructe. Mi-am propus să-mi fac mâneci noi din bucata aceasta de pânză, pentru că mânecile de la haina mea sunt tare strâmte. Dacă vezi asemenea bucăţi de material, te rog trimite-mi-le prin poştă, şi îmi voi face mâneci din acestea. A fost o gaură arsă cu un cărbune aprins în bucata de material. Eram sigură că bucata de material este în cutie cu rochia, dar  poate să nu fi fost. [618]

Reba se plimbă în fiecare zi şi spune că se întăreşte tot mai mult. Este veselă tot timpul – nu se plânge.

Vă salut cu mult drag pe voi, copiii mei, pe nepoţi, pe mama Kelsey şi pe Mary.

Mama [619]