Scrisoarea 87, 1889 - Către U. Smith

Scrisoarea 87, 1889 - Către U. Smith

Scrisoarea 87, 1889
septembrie, 1889, Denver, Colorado

 

CĂTRE U. SMITH

 

Iubite frate Smith,

Duhul lui Dumnezeu mi-a impus gândirii cazul tău. Poziţia ta, pericolele care te ameninţă, primejdia ta, mi-au fost prezentate în mod repetat în diferite momente ale experienţei tale. În timpul nopţii, problema aceasta mi-a fost prezentată din nou.

Mi-a fost arătat că te-ai pus împotriva Spiritului şi lucrării lui Dumnezeu. Te-ai pus într-o poziţie în care nu vei recunoaşte şi nu vei accepta lumina pe care ţi-o trimite Dumnezeu, ca fiind lumină. Am un sentiment foarte solemn despre adevărata ta stare, ca niciodată până acum, şi nu pot să tac. Căci eşti într-un pericol tot aşa de mare cum au fost conducătorii necredincioşi ai poporului în zilele lui Hristos. Rezultatul este întunericul peste sufletul tău.

Lumina şi adevărul despre care eu ştiu că sunt aşa, tu le numeşti întuneric şi minciună. Ai avut ocazia; ai avut privilegiul de a accepta lumina, care este lumină şi adevăr preţios, hrană la vreme potrivită pentru turma lui Dumnezeu lihnită de foame. Însă tu nu ai vrut să recunoşti că este lumină, adevăr, hrană. Dacă ai fi putut să o împiedici ca să nu ajungă la poporul lui Dumnezeu, ai fi făcut-o. Dar nu poţi face aceasta. Dumnezeu îşi va da lumina poporului, iar tu nu poţi s-o opreşti. Poţi să o reprezinţi greşit, poţi să o interpretezi greşit, poţi să te interpui între lucrarea lui Dumnezeu şi popor, aşa cum ai făcut, dar eforturile pe care le faci pentru a rezista luminii şi impresiilor lăsate de Duhul lui Dumnezeu, sunt ca nişte paşi pe care îi tot adaugi mai departe şi tot mai departe [437] de lumină şi de Domnul. „Dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare este întunericul acesta!”

Prejudecata este prejudecată, fie că este îngăduită de cei ce pretind a crede că Domnul vine în curând, fie de cei ce au refuzat lumina în zilele lui Hristos. Tu păşeşti pe acelaşi teren ca şi cei ce L-au respins pe Isus Hristos. Tu foloseşti aceleaşi argumente şi aceleaşi scuze pe care le-au folosit ei. Tu exerciţi aceeaşi influenţă pe care au exercitat-o şi ei, şi poate că sufletele se ţin de tine aşa cum sufletele s-au ţinut de conducătorii lor în zilele lui Hristos. Sărmanele suflete înşelate vor fi conduse să creadă că, pentru că fratele Smith nu acceptă lumina şi solia adresată poporului Său, lumină care este tocmai solia pentru timpul de faţă, atunci aceasta trebuie să fie minciună şi înşelăciune. Poţi să îţi asumi această responsabilitate? [438]