Eliberat de sub lege

Eliberat de sub lege

Autor: Ellet Joseph Waggoner
Revista: Signs of the Times
Data publicarii: 22.08.1895

„Ceea ce spui privitor la sabat, că acesta trebuie respectat de creștini, nu este biblic, pentru că noi nu suntem sub lege, ci sub har.”

Acesta este numai un simplu exemplu al numeroaselor mesaje care ajung la noi, sau al declarațiilor pe care le auzim frecvent. Astfel, ideea generală că noi nu trebuie să păzim sabatul poruncii a patra, deoarece apostolul a spus „nu sunteți sub lege, ci sub har”, merită atenția noastră deosebită.

Un lucru ciudat este că nu auzim niciodată ca acest text să se aplice oricărei alte porunci, în afară de cea de-a patra. Însă porunca a patra este doar o parte din lege, iar dacă faptul că nu suntem sub lege ne scutește de păzirea sabatului, atunci cu siguranță ne eliberează de supunerea față de celelalte nouă percepte ale legii.

Să presupunem, prin urmare, că facem aplicația. Porunca a opta spune „să nu furi”. Dar când hoțul este mustrat pentru acțiunile sale necinstite și i se spune că ar trebui să trăiască muncind, nu furând, el poate riposta: „Argumentul tău nu este biblic pentru că nu suntem sub lege, ci sub har.”

Omul agresiv a cărei mâini este împotriva oricărui om, când i se spune că ura și violența reprezintă ucidere și că porunca spune „să nu ucizi”, are dreptul să folosescă textul pentru a se îndreptăți, precum îl are și cel care îl folosește împotriva sabatului. El va spune: „nu suntem sub lege, ci sub har”, și își va ataca vecinul.

Prietenul nostru vede un om ce merge la casa unei femei a căror „picioare merg jos la moarte” (Proverbe 5:5) și îl previne să se întoarcă, citându-i porunca „să nu comiți adulter”. Însă acest om, i-a auzit pe prietenii noștri spunând că este nebliblic să păzești porunca a patra, pentru că „nu suntem sub lege, ci sub har”. Și, în consecință, îi spune:

„Ți-ai uitat textul atât de reprede? Nu știi că nu suntem sub lege, ci sub har? În loc să mă condamni pe mine, mai bine ai veni cu mine, deoarece cu siguranță un om scupulos ca tine nu își dorește să fie în opoziție cu Scriptura.”

Ce poate prietenul nostru să îi răspundă? Nimic din ce să aibă vreun efect asupra lui, afară de:

„M-am înșelat. Am dat un sens greșit acestor cuvinte.”

Să sperăm că așa va face.

Omul nostru merge ca misionar în China. El îi învață pe păgâni că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu și că trebuie să i ne supunem. Iar păgânul cinstit care a citit Biblia pentru sine, începe să păzească sabatul zilei a șaptea, „conform poruncii Domnului”. Prietenul nostru este șocat și îi spune:

„Nu este în regulă. Nu trebuie să ții sabatul. Noi nu suntem sub lege, ci sub har.”

Bietul chinez e nedumerit. Dar, pentru că e mai comod să nu păzești sabatul, el permite datinii și comodității să compenseze obscuritatea, și se supune noului învățător.

Dar în ziua următoare, prietenul nostru misionar, este șocat să descopere că noul convertit se închină în fața unui idol hidos și arde niște chestii ciudat mirositoare înaintea lui. El exclamă:

„Cum adică? Ai uitat că mărețul Dumnezeu care a creat toate lucrurile a spus «să nu ai alți dumnezei afară de Mine», «să nu îți faci niciun chip cioplit (...) să nu te prosterni lor»?”

Iar omul naiv îi răspunde:

„Nu am uitat. Îmi aduc aminte foarte bine învățătura ta. Nu sub lege, ci sub har.”

Prin ce raționament îi va face prietenul nostru clar omului că, în timp ce expresia „nu sunteți sub lege, ci sub har” înlătură obligația păzirii poruncii a patra, ea nu diminuează niciun pic obligația noastră de a le păzi pe celelalte?

Nu v-am prezentat un tablou fantezist. Același argument, pe care noi l-a pus în gura prietenului nostru, a fost folosit cu multe sute de ani în urmă. Citiți mustrarea pe care Domnul a dat-o vechiului Israel:

„Iată, voi vă încredeți în cuvinte mincinoase, care nu sunt de folos. Veți fura, veți ucide și veți comite adulter și veți jura fals și veți arde tămâie lui Baal și veți umbla după alți dumnezei pe care nu îi cunoașteți, și veți veni să stați în picioare înaintea mea în această casă, care este numită după numele meu și veți spune: Suntem eliberați! pentru a face toate aceste urâciuni?” (Ieremia 7:8-10)

De fapt, cuvintele „nu sunteți sub lege, ci sub har” nu sunt folosite acum, cel puțin nu pe scară largă, pentru a justifica neascultarea vreunei porunci, decât pe cea de-a patra. Și de ce e așa? Există doar un motiv, iar acela este că, în această țară, ar fi nepopular să se facă astfel.

Aceasta ar fi o acuzație severă dacă cei care se folosesc de această scuză ar știi ce fac. Ei pot să afirme cu sinceritate că nu își doresc să fure, ucidă și să comită adulter, că aceste lucruri sunt respingătoare pentru ei.

Foarte bine! Dar asta dovedește doar că, nu poruncile lui Dumnezeu sunt cele care îi restricționează, ci imboldul oferit de educația și opinia publică. Dacă și acele lucruri ar fi populare și ar fi educați să le facă, atunci ar aduce aceeași scuză pentru ele ca și cea pe care o aduc acum pentru încălcarea sabatului.

Să analizăm ce zice Biblia, cu adevărat, și astfel vom știi ce vrea să spună. Textul se citește astfel:

„De aceea păcatul să nu domnească în trupul vostru muritor, ca să ascultați de el în poftele lui. Nici nu predați membrele voastre ca unelte ale nedreptății, pentru păcat; ci predați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu ca vii dintre morți, și membrele voastre lui Dumnezeu ca unelte ale dreptății. Fiindcă păcatul nu va avea domnie asupra voastră; fiindcă nu sunteți sub lege, ci sub har. Ce atunci? Să păcătuim pentru că nu suntem sub lege, ci sub har? Nicidecum.” (Romani 6:12-15)

Notați aceste adevăruri clare:

1. Cei care nu sunt sub lege sunt cei peste care păcatul nu are stăpânire. Dar „păcatul este încălcarea legii” (1 Ioan 3:4). Prin urmare,

2. Cei care nu sunt sub lege sunt cei care nu încalcă legea, ci o păzesc.

3. Nu se declară, ca fapt general, că toți oamenii nu se află sub lege, ci sub har. Cuvintele „nu sunteți sub lege, ci sub har” se adresează celor care au fost „botezați în Isus Hristos”, „în asemănarea morții Sale” și care au fost făcuți „vii dintre morți”, „în asemănarea învierii Sale”. Prin urmare, nu este deloc adevărat că cei care calcă legea nu sunt „sub lege, ci sub har”. Astfel de persoane sunt încă sub lege.

4. Dar „harul lui Dumnezeu care aduce salvarea s-a arătat tuturor oamenilor” (Tit 2:11). Scopul Său este să salveze oamenii din păcat – din încălcarea legii. Cei care acceptă acest har sunt scoși de sub lege pentru a umbla în ea, fără vină înaintea lui Dumnezeu. Pentru că „Dumnezeu, trimițând pe propriul său Fiu în asemănarea cărnii păcătoase și pentru păcat, a condamnat păcatul în carne; Pentru ca dreptatea legii să fie împlinită în noi, care umblăm nu conform cărnii, ci conform Duhului.” (Romani 8:3-4)

Să luăm aminte să nu ne încredem în vorbe deșarte care nu aduc niciun folos, ci să ne punem încrederea în Domnul Isus Hristos, a cărui desfătare a fost în a împlini voia lui Tatălui, pentru că legea lui Dumnezeu era în inima Sa.