Materialele 1888
Materialele 1888
Materialele 1888

Volumele I și II se pot asculta integral. Volumul al III-lea este in curs de înregistrare. Materialele 1888 ale Ellen G. White sunt constituite în exclusivitate din scrisori, manuscrise, articole şi predici ale Ellen G. White legate în mod direct sau indirect de Întâlnirea Misionară şi de Sesiunea Conferinţei Generale ţinută de către adventiştii de ziua a şaptea la Minneapolis, Minnesota, din 10 Octombrie până în 4 Noiembrie, 1888. Nici o altă sesiune a Conferinţei Generale din istoria Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea nu a fost supusă atâtor cercetări, analize şi comentarii ca întâlnirea din 1888. Cheia înţelegerii sesiunii Conferinţei Generale din 1888, precum şi a istoriei anilor imediat următori, trebuie găsită în scrierile Ellen G. White. Ellen White a avut multe de spus în legătură cu experienţa de la Minneapolis şi atunci, dar şi în anii următori. În decada care a urmat după 1888, ea s-a referit în mod frecvent la Minneapolis şi la spiritul manifestat acolo.

Autor: Ellen Gould White

Nr. pagini: 1821