Bunul simț în religie

Bunul simț în religie

Autor: Ellet Joseph Waggoner
Revista: Signs of the Times
Data publicarii: 23.09.1897

Un membru al unei religii a cărei doctrină fundamentală este credința că oamenii sunt liberi de supunerea față de cele zece porunci, a susținut că a fi sub har și nu sub lege înseamnă că suntem liberi să o încălcăm.

Vorbind cu un prieten câteva zile mai târziu, persoana de mai sus a spus că o rudă de-a sa era neliniștită deoarece a fost citată la tribunal. Însă rudenia sa fiind inocentă, a acceptat că nu trebuia să fie îngrijorată. Persoana i-a spus rudei sale:

„Când o persoană a greșit, iar fapta l-a adus sub lege, doar atunci poate aceasta să se teamă că va fi chemată să răspundă pentru fapta sa.”

La fel este și cu legea lui Dumnezeu. Un om este sub condamnarea ei atunci când o încalcă, nu când i se supune.

Nu-i așa că e simplu în afacerile obișnuite? Cel care este liber de legea statală este cel care o păzește. Legea penală împotriva furtului nu se poate lega sau nu poate tulbura un om cinstit. El este perfect liber față de ea. Dar lăsați ca un om să fie prins furând, și imediat el este sub lege.

De ce nu pot oamenii să folosească același bun simț și în religie? Oamenii chiar susțin că cel care își mărturisește păcatele și, prin credință, își supune viața ascultării de legea lui Dumnezeu, a căzut din har și este sub lege; în timp ce unul care nesocotește legea lui Dumnezeu se presupune că e liber de ea și este sub har! A existat vreodată un rationament mai absurd și pervers?

„Fiindcă păcatul [1] nu va avea domnie asupra voastră; fiindcă nu sunteți sub lege, ci sub har.” (Romani 6:14)

Ce face harul?

„Pentru ca, așa cum păcatul a domnit pentru moarte, tot așa harul să domnească prin dreptate pentru viață eternă prin Isus Hristos Domnul nostru.” (Romani 5:21)

Prin har, „(...) confirmăm legea.” (Romani 3:31)

Harul este dat, „pentru ca dreptatea legii să fie împlinită în noi.” (Romani 8:4)

Prin iertarea păcatelor sale, harul îl ia pe om de sub lege și aduce viața sa în armonie cu legea neprihănirii.

Note de subsol

[1] N.a. – încălcarea legii