Legământul cel veșnic
Legământul cel veșnic
Legământul cel veșnic

„O mare binecuvântare va veni peste poporul nostru citind cartea. ... Numele ei, Legământul cel veșnic, sugerează scopul acesteia. Ne conduce în centrul Evangheliei lui Hristos. Ea deschide planul lui Dumnezeu de a salva lumea prin har, prin credința în Hristos. Țintește către acea notă a Reformei, anume, îndreptățirea prin credință. Ea arată slăbiciunea și nebunia legământului faptelor. Cartea se ocupă într-adevăr cu marea întrebare care a agitat poporul nostru la Minneapolis, și până în prezent, este singura capodoperă care a fost scrisă cu privire la acest subiect, după Minneapolis. Mult s-a scris despre acest subiect în revistele noastre de către sora White, fratele Waggoner, fratele Jones și fratele Wilcox, dar Legământul cel veșnic este singura lucrare mare, care se ocupă cu marea temă care a fost produsă. ... Cred că le facem oamenilor noștri un traumatism prin păstrarea luminii departe de ei. Ei nu citesc cu privire la acest subiect, iar pastorii în care ei au încredere le oferă eroare și întuneric în loc de adevăr și lumină. Nu există nicio îndoială cu privire la acest lucru. Unii dintre ei sunt puternic atașați de partea celor care s-au opus luminii la Minneapolis. Este o realitate faptul că unii dintre pastorii noștri mai tineri nu sunt liberi să predice neprihănirea prin credință, așa cum doresc. Ei mi-au spus acest lucru. Sunt profund convins că ceva trebuie făcut pentru a duce un potop de lumină în casele oamenilor noștri. Nu cunosc nicio carte mai bună pentru a face acest lucru, în afara Bibliei, decât cartea fratelui Waggoner.” – A.G. Daniells către W. C. White, 12 mai 1902.

Autor: Ellet Joseph Waggoner

Nr. pagini: 426