Lecții despre credință
Lecții despre credință
Lecții despre credință

În ultima parte a secolului al XIX-lea, Domnul a trimis poporului Său solia prețioasă a neprihănirii prin credință. Ellen White a afirmat că acel moment a marcat începutul ploii târzii și a marii strigări. Pentru că această strigare, a celui de al treilea înger, nu a înaintat așa cum cerul ar fi dorit, trebuie să învățăm câteva lecții despre credință, pentru că prin credință poate fi acceptată acestă solie, iar apoi dusă lumii. Cartea „Lecții despre credință” conține articole și predici de A.T. Jones și E.J. Waggoner apărute în Review and Herald și The Signs of the Times. Autor: Alonzo Trévier Jones

Autor: Alonzo Trévier Jones

Nr. pagini: