Review and Herald, 25 martie 1890 - Deschideți inima în fața luminii