Locul Bibliei în educație
Locul Bibliei în educație
Locul Bibliei în educație

Tot ceea ce nu este creştin, nu este potrivit pentru creştini. Singura educaţie pe care se cuvine să o aibă creştinii este educaţia creştină. În cadrul educaţiei creştine trebuie să predomine Cartea creştinilor. Cartea creştinilor este Biblia. Scopul educaţiei creştine este acela de a forma creştini. În educaţia unui creştin nu se poate introduce pe drept nimic din ce nu este creştin, după cum nimic din ce nu este creştin nu este potrivit a se introduce în nicio altă latură a vieţii creştinului. De aceea, standardul educaţiei creştine trebuie să fie Cartea creştinilor – Biblia. Aceasta trebuie să fie testul pentru fiecare lucru introdus în educaţia unui creştin, şi trebuie să asigure tot ce este necesar pentru educaţia creştinului.

Autor: Alonzo Trévier Jones

Nr. pagini: