Epistola către Romani
Epistola către Romani
Epistola către Romani

Conținutul acestei cărți este compus dintr-o serie de 38 de articole scrise ca un studiu sistematic al Epistolei lui Pavel către Evrei. Acestea au fost publicate în revista „The Signs of the Times” timp de 12 luni, între octombrie 1895 și septembrie 1896. Întreaga serie de articole scrisă de E.J. Waggoner a ajutat biserica să înțeleagă mai profund solia neprihănirii prin credință, scoasă în evidență de Waggoner și A.T. Jones începând în special cu Sesiunea Conferinței Generale de la Minneapolis 1888.

Autor: Ellet Joseph Waggoner

Nr. pagini: 250